เรื่องเสร็จ มีนาคม ๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การคำนวณเนื้อที่ห้องชุด

                คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ ๒) เห็นว่า ผนังกั้นห้องที่แบ่งระหว่างห้องชุดที่รับน้ำหนัก ถือได้ว่าเป็นโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด จึงเป็นทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕ ( ๓ ) แห่ง พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ส่วนการรังวัดเนื้อที่ของห้องชุดในกรณีที่ผนังที่แบ่งระหว่างห้องชุดเป็นทรัพย์ส่วนกลางต้องรังวัดจากขอบผนังด้านในของห้องชุด สำหรับผนังกั้นห้องที่ไม่ได้รับน้ำหนักแต่เป็นผนังกั้นห้องที่แบ่งระหว่างห้องชุด เป็นกรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของร่วมระหว่างห้องชุด จึงต้องรังวัดแบ่งผนังระหว่างห้องชุดครึ่งหนึ่งเพื่อคำนวณเนื้อที่ของแต่ละห้องชุด ( ดูแฟ้มภาพ )

ไปหัวข้อเรื่อง…

กฎหมายที่ดิน

กฎหมายปฏิรูปที่ดิน

กฎหมายป่าไม้ ป่าไม้ถาวร

กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่หวงห้าม ที่ราชพัสดุ

ที่ดินของวัด

กลับหน้าแรก