๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการ
โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินฯ ประจำปี ๒๕๕๕
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
พบข้อผิดพลาดการนับ
ขณะนี้เวลา 19/04/2014 21:30:55
mod_vvisit_counterวันนี้0
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterเดือนนี้0

กิจกรรมกรมที่ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวหนังสือพิมพ์

ศูนย์ดำรงธรรม เว็บไซต์หน่วยงานภายใน กรมธนารักษ์-ค้นหาราคาประเมิน โครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบแจ้งรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ paperless ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ Morning Brief เครือข่ายกรมที่ดิน 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
สืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
สืบค้นรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนรายบุคคล

ลิงค์ภายในกรมที่ดิน

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ โปรแกรมบริหารงานช่าง ค้นหาข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ และระวางแผนที่ การบริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการตรวจสอบ ส.ค.1 โปรแกรมบริหารวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระบบให้บริการข้อมูลภาพแผนที่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษี และอากรของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โปรแกรมคำนวณรังวัดในสำนักงานที่ดิน รายงานผลการรังวัด ระบบนัดหมาย 

ลิงค์เพื่อนบ้าน

ฐานข้อมูลรัฐ โครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การจัดการประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ เศรษฐกิจพอเพียง สื่อที่เป็นภัยและไม่เหมาะสม กรมการจัดหางาน รับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการศูนย์ราชการ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ศูนย์ข้อมูลอวกาศสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน วุฒิสภา ฐานข้อมูลรัฐ การพัฒนาจังหวัดด้วย ว. และ ท. รับฟังความเห็นด้านกฏหมายไทย - เปิดให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นด้านกฏหมาย ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านกฏหมาย รับฟังความคืดเห็นด้านกฏหมาย มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๕๖