๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 25/10/2014 17:15:36
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำปีที่เกษียณอายุ ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล์

นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำปีที่เกษียณอายุ
ประจำปี 2557 ครั้งที่2/2557
วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมที่ดิน

 
อธิบดีกรมที่ดิน เข้ากราบนมัสการ พระพยอม กัลยาโณ เพื่อปรึกษาปัญหาที่ดิน ณ วัดสวนแก้ว พิมพ์ อีเมล์
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน
เข้ากราบนมัสการ พระพยอม กัลยาโณ เพื่อปรึกษาปัญหาที่ดิน
ณ วัดสวนแก้ว
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
 
การอบรมโครงการปฏิบัติธรรม วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. 2 สิงหาคม 2557 พิมพ์ อีเมล์

นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมปฏิบัติธรรม รุ่น ๖

ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแบบในการทำงานของกรมที่ดิน 1-8-57 พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน

 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแบบในการทำงานของกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

 
ประชุมเร่งรัดติดตามงานสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด 1/8/57 พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 

 

 

 

นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประชุมเร่งรัดติดตามงานในภารกิจความรับผิดชอบของ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ชั้น ๔

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 55 - 63 จาก 1205