๑๑๔ ปีกรมที่ดิน ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
รองอธิบดีกรมที่ดินตรวจติดตามงานฝ่ายรังวัด แนะนำการแก้ไขปัญหาของสำนักงานที่ดินเพชรบุรี และสาขา พิมพ์ อีเมล์
นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดินตรวจติดตามงานฝ่ายรังวัด

แนะนำการแก้ไขปัญหาของสำนักงานที่ดินเพชรบุรี และสาขา

ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558


 
นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดินตรวจติดตามงานฝ่ายรังวัด ของสำนักงานที่ดินราชบุรี พิมพ์ อีเมล์
 


นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดินตรวจติดตามงานฝ่ายรังวัด

แนะนำการแก้ไขปัญหาของสำนักงานที่ดินราชบุรี และสาขา

ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
 
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล์
นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ กรมที่ดิน

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
สัมมนา การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล์นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ณ โรงแรมเอาท์ทริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล์
 นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 55 - 63 จาก 1529