๏ปฟ
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
อธิบดีกรมที่ดินประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่างรังวัด พิมพ์ อีเมล์
 


นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่างรังวัด

และยกระดับการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียม

แบบจลน์ (RTK GNSS NETWORKS)

ในการนี้ ผู้บริการระดับสูงได้ซักซ้อมความเข้าใจในการรังวัด 

สรุปประเด็นการมอบนโยบายเพื่อเพิ่มประสิธิภาพ รวมทั้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

ขอนแก่น ลำปาง สงขลา และชัยนาท ได้ให้ข้อคิดเห็นในการปฎิบัติงานด้วยการรังวัดด้วย 

ณ อาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เขตพระนคร กทม. 

ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 
 
พิิิิธีมอบโฉนดที่ดิน แก่ราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล์นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน มอบโฉนดที่ดิน จำนวน ๘๗๕ แปลง
ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ อาคารเอนกประสงค์ (เกาะลอย)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง
โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙, วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล์

นายสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ เป็นประธาน
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ กรมที่ดิน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการสัมมนา "20-21 / 8/59 พิมพ์ อีเมล์


นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานในโครงการสัมมนา
เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดแผนงาน โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
พิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ"มอบโฉนดที่ดิน๘๔พรรษา๘๔ ร้อยแปลงเทิดบานมีแม่หลวง" 22/8/59 พิมพ์ อีเมล์
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ " มอบโฉนดที่ดิน ๘๔ พรรษา ๘๔ ร้อยแปลงเทิดบารมีแม่หลวง จำนวน ๔๘๔ แปลง ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 55 - 63 จาก 1886