๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 20/09/2014 10:57:07
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 / 2557 พิมพ์ อีเมล์


นายปราโมทย์ ยามาลี รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 7 / 2557
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมที่ดิน
 
กรมที่ดิน ร่วมกิจกรรมงานจุฬาอาสาช่วยกาชาดเพื่อคืนความสุขแก่ประชาชน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ อีเมล์
กรมที่ดิน ร่วมกิจกรรมงานจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด โดยแจกเอกสารคำแนะนำประชาชน

พร้อมของรางวัล และวงดนตรีวง ฌามา

เพื่อคืนความสุขแก่ประชาชน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
 
พิธีีีีเปิดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2557 พิมพ์ อีเมล์


นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2557
ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน ให้สัมภาษณ์สดทางไทยทีวีสี ช่อง 3 18-7-57 พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 

 

 

 

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน

ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง

ในช่วงรายการเป็นข่าวเช้านี้ ช่อง SD 28 เวลาประมาณ 07.00-07.30 น.และรายการข่าวช่วงวันทันเหตุการณ์

 ประมาณเวลา 11.15-11.30 น. ตามนโยบายของ คสช.ที่มอบหมายให้ ก.พ.ร.
 
ร่วมกับองกรค์กรภาคเอกชนในการขับเคลื่อนปรับปรุงการบริการของภาครัฐ

เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level  Agreement : SLA )

ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดิน จ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง 18-7-57 พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 
 

 

 
 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน

ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง

ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง

เมื่่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1186