๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 31/10/2014 21:55:56
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแบบในการทำงานของกรมที่ดิน 1-8-57 พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน

 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแบบในการทำงานของกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

 
ประชุมเร่งรัดติดตามงานสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด 1/8/57 พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 

 

 

 

นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประชุมเร่งรัดติดตามงานในภารกิจความรับผิดชอบของ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ชั้น ๔

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
พีธีมอบโฉนดที่ดิน เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ พิมพ์ อีเมล์นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน
พีธีมอบโฉนดที่ดิน เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน
ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระบารมีพ่อหลวง"
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ
 
การอบรมโครงการปฏิบัติธรรม วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. 31ก.ค 2ส.ค 2557 พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน

  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมปฏิบัติธรรม รุ่น ๖

ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
อธิบดีกรมที่ดิน มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ พิมพ์ อีเมล์


นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 28 กรกฏาคม 2557
ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ


 
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1211