๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 01/10/2014 13:00:50
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดินประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 24/07/57 พิมพ์ อีเมล์
นายธรรมศักดิ์ ชนะ  รองอธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน
 
กรมที่ดิน ร่วมงาน "มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" พิมพ์ อีเมล์
กรมที่ดิน ร่วมงาน "มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ณ ท้องสนามหลวง
 
พิธีเปิดงาน "มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" พิมพ์ อีเมล์
พิธีเปิดงาน "มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


 
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และปิดการศึกษาอบรม นทส. รุ่นที่32 พิมพ์ อีเมล์
   

  

  

  

  นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธี

มอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และปิดการศึกษาอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) รุ่นที่ 32

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 / 2557 พิมพ์ อีเมล์


นายปราโมทย์ ยามาลี รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 7 / 2557
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมที่ดิน
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1190