๏ปฟ
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อกฎหมาย พิมพ์ อีเมล์
   

  

  

  


นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธาน

ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อกฎหมาย

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน  

วันที่ 27 เมษายน 2559
 
ประชุุุุุุุุุุุุุุุุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙, ๒๒/๐๔/๕๙ พิมพ์ อีเมล์

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน

ประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กรมที่ดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

โดยท่านอธิบดี มีข้อสังการให้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวที่มีผลกระทบกับภารกิจหน้าที่

ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดทันที

แล้วสรุปรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีทราบ 
 
ประชุุุุุุุุุุุุุุุุุมหารือร่วมหาข้อสรุปแก้ปัญหาที่ดินที่ถูกกัดเซาะ(โฉนดทะเล) พิมพ์ อีเมล์นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน

ในการประชุมหารือร่วม เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา

ที่ดินถูกน้ำกัดเซาะ (โฉนดทะเล) ระหว่าง กรมที่ดินและกรมโยธาธิการและผังเมือง

ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๖ กรมที่ดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

 
 
ประชุุุุุุุุุุุุุุุุุุมผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ครั้งที ๓/๒๕๕๙, ๒๒/๐๔/๕๙ พิมพ์ อีเมล์


 


นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน

ประชุมผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙        

ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ชั้น ๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

 
 
 

 
นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการวัดผลและการจัดอันดับประเทศไทย พิมพ์ อีเมล์


นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการวัดผลและการจัดอันดับประเทศไทย

ในรายงาน Doing Business กับทีมวิจัยของธนาคารโลก (จากกรุงวอชิงตัน ดี ซี) โดยมี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ กพร. เป็นประธาน

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ผลการจัดอันดับปีล่าสุดประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 49

และร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

ณ ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 5

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1753