๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 01/07/2016 21:20:44
mod_vvisit_counterวันนี้7724
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8951
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48087
mod_vvisit_counterเดือนนี้7724
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (one map) พิมพ์ อีเมล์
 
 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (
one map) ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

 
ประชุมสัมมนาแนวทางการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) พิมพ์ อีเมล์
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานในโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการปรับปรุงแผนที่

แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงานจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559


 
ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อกฎหมาย พิมพ์ อีเมล์
   

  

  

  


นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธาน

ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อกฎหมาย

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน  

วันที่ 27 เมษายน 2559
 
ประชุุุุุุุุุุุุุุุุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙, ๒๒/๐๔/๕๙ พิมพ์ อีเมล์

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน

ประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กรมที่ดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

โดยท่านอธิบดี มีข้อสังการให้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวที่มีผลกระทบกับภารกิจหน้าที่

ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดทันที

แล้วสรุปรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีทราบ 
 
ประชุุุุุุุุุุุุุุุุุมหารือร่วมหาข้อสรุปแก้ปัญหาที่ดินที่ถูกกัดเซาะ(โฉนดทะเล) พิมพ์ อีเมล์นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน

ในการประชุมหารือร่วม เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา

ที่ดินถูกน้ำกัดเซาะ (โฉนดทะเล) ระหว่าง กรมที่ดินและกรมโยธาธิการและผังเมือง

ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๖ กรมที่ดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

 
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1785