๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 24/10/2014 16:33:34
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
พิิิิิิธีีีีีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับต้น พิมพ์ อีเมล์


นายปราโมทย์ ยามาลี รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน
พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับต้น (พสต.)
ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
 
สัมมนาโครงการแนวทางการปฎิบัติราชการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พร้อม แถลงข่าว พิมพ์ อีเมล์

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานสัมมนาโครงการแนวทางการปฎิบัติราชการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด พร้อม แถลงข่าว ตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์
"หนองกุง-หนองแก้ว" อำเภอสูงเนิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชออคิด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
 
พีธีมอบโฉนดที่ดิน เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน จ.ขอนแก่น พิมพ์ อีเมล์นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน
พีธีมอบโฉนดที่ดิน เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน
ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระบารมีพ่อหลวง"

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

 
อธิบดีกรมที่ดิน มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ พิมพ์ อีเมล์


นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
 
อธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พิมพ์ อีเมล์นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน

ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1205