๏ปฟ
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
กรมที่ดินร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 พิมพ์ อีเมล์
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

พร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมที่ดินร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ตักบาตรพระสงฆ์ 185 รูป ลงนาม และ จุดเทียนชัยถวายพระพร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ณ ห้องแดง พระบรมมหาราชวัง และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559
 
การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการรังวัดทำแผนที่ 15-8-59 พิมพ์ อีเมล์


นายสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการรังวัดและแผนที่
ยกเว้นการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและการรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
( งานรังวัดเอกชน ) ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๖ กรมที่ดิน
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดินร่วมเป็นเกียรติในงาน " วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ปี59 วันที่ 10-8-59 พิมพ์ อีเมล์
 

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ สิงหาคม
ของทุกปีเป็น" วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ให้ปรากฎต่อสาธารณชน โดยนายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน ได้เข้าร่วมในพิธี
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ถวายโฉนดที่ดินให้แก่วัดราชนัดดารามวรวิหาร 10/8/59 พิมพ์ อีเมล์
   

  

  
นายมานัส  ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะ

ถวายโฉนดที่ดินให้แก่วัดราชนัดดารามวรวิหาร


ตามที่วัดได้ขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน เพื่อให้ปรากฏเป็นหลักฐานแก่ศาสนสถาน

อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรีแก่ผู้สถาปนาวัด

ณ พระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ     เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

 
พิิิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารที่ดินระดับสูง (นทส.) ปีงบประ พิมพ์ อีเมล์


นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และปิดการศึกษา
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รุ่นที่ ๓๔ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ดินให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
ณ ห้องอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1886