๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 25/09/2016 16:45:58
mod_vvisit_counterวันนี้1391
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2512
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้52259
mod_vvisit_counterเดือนนี้182879
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
มอบวุฒิบัตรช่างรังวัดบรรจุใหม่ 15/07/59 พิมพ์ อีเมล์
นายทรงวุฒิ สายแก้ว   รองอธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 4 (ช่างรังวัดบรรจุใหม่)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
ประชุมติดตามการใช้งบประมาณ 21/07/59 พิมพ์ อีเมล์
นายสุจิต จงประเสริฐ   รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมที่ดิน
 
สัมมนาเรื่อง มุมมอง ความคิดเห็นในกระบวนการตรวจสอบเรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พิมพ์ อีเมล์
นายศิวะ แสงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง มุมมอง ความคิดเห็นในกระบวนการตรวจสอบเรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ มงคลเลิศลพ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการพิจารณาคดีที่ดินในชั้นศาลปกครอง
และนายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ร่วมเสวนามุมมองความคิดเห็นในกระบวนการ
ตรวจสอบ เรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น ถนนวิภาวดี กทม.
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โดยมีข้าราชการกรมที่ดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ิพืช สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมธนารักษ์ และสื่อมวลชน
ทุกแขนง จำนวน 188 คน เข้าร่วมสัมมนา

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พิมพ์ อีเมล์พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ปี 2559 (ไตรมาส 4 )

เพื่อเป็นการติดตามและมอบนโยบายสำคัญ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
 
อธิบดี มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุก พิมพ์ อีเมล์นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
และคณะผู้บริหารกรมที่ดิน ร่วมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในเชิงรุก
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นบทบาทและหน้าที่
ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในการ กำกับดูแลและการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา
ส่วนแยก และอำเภอ อย่างใกล้ชิด โดยมีผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด จำนวน ๑๒๙ คน เข้าร่วมรับมอบนโยบาย
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี กทม.
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1861