๑๑๔ ปีกรมที่ดิน ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิข้าราชการกรมที่ดิน 15-7-58 พิมพ์ อีเมล์
 


นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิข้าราชกาารกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ 15-7-58 พิมพ์ อีเมล์
 
นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ กรมที่ดิน 

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร 15/7/58 พิมพ์ อีเมล์

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดินเป็นประธาน

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
 
MORNING BRIEF เสวนาสารสนเทศยามเช้า 14/07/58 พิมพ์ อีเมล์


นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานประชุม MORNING BRIEF เสวนาสารสนเทศยามเช้า

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
รองอธิบดีกรมที่ดินพร้อมคณะตรวจติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ พิมพ์ อีเมล์


นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดินพร้อมคณะ

ตรวจติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน

โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่1)

ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย , พิษณูโลก , พิจิตร , กำแพงเพชร และ ตาก

ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2558
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1529