๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 28/10/2016 08:28:08
mod_vvisit_counterวันนี้511
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8962
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้31185
mod_vvisit_counterเดือนนี้185570
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดินร่วมเป็นเกียรติในงาน " วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ปี59 วันที่ 10-8-59 พิมพ์ อีเมล์
 

























พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ สิงหาคม
ของทุกปีเป็น" วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ให้ปรากฎต่อสาธารณชน โดยนายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน ได้เข้าร่วมในพิธี
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ถวายโฉนดที่ดินให้แก่วัดราชนัดดารามวรวิหาร 10/8/59 พิมพ์ อีเมล์
 











  

  

  








นายมานัส  ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะ

ถวายโฉนดที่ดินให้แก่วัดราชนัดดารามวรวิหาร


ตามที่วัดได้ขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน เพื่อให้ปรากฏเป็นหลักฐานแก่ศาสนสถาน

อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรีแก่ผู้สถาปนาวัด

ณ พระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ     เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

 
พิิิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารที่ดินระดับสูง (นทส.) ปีงบประ พิมพ์ อีเมล์














































นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และปิดการศึกษา
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รุ่นที่ ๓๔ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ดินให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
ณ ห้องอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

 
ประชุมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน 04/08/59 พิมพ์ อีเมล์






























นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์   อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

โดยมีอดีตผู้บริหารกรมที่ดิน  ผู้เชี่ยวชาญด้านงานอนุรักษ์โบราณวัตถุ  สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้แทนกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ  พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านวิวัฒนาการของกรมที่ดินอันเป็นหน่วยงานทางราชการที่ตั้งขึ้นเพื่อบริการประชาชนตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน
 
ประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 04/08/59 พิมพ์ อีเมล์
























นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น อาคารรังวัดและทำแผนที่

โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (แบบสี) ของกองแผนงาน
2. โครงการจัดระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของกองฝึกอบรม
3. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบข้อมูลกองคลัง
4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์เพื่อการปฏิบัติงานตามโครงการ E-payment ภาครัฐ และโครงการยื่นขอรับบำเน็จบำนาญผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกองคลัง
5. โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับติดตั้งใช้งานในสำนักงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1884