๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 25/07/2016 08:16:55
mod_vvisit_counterวันนี้497
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3103
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้497
mod_vvisit_counterเดือนนี้172675
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
กรมที่ดินมอบเงินสวัสดิการกรมที่ดิน ให้แก่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สล.) ซึ่งเจ็บป่วยทุพพลภาพ พิมพ์ อีเมล์


นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน

เป็นผู้แทนกรมที่ดินมอบเงินสวัสดิการกรมที่ดิน จำนวน 30,000 บาท

ให้แก่ นางสาวนราทิพย์ ส่องศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเลขานุการกรม

ซึ่งเจ็บป่วยทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีรายได้น้อย

โดยนางโรจนา วนะสิทธิ์ (พี่สาว) เป็นผู้รับมอบ

ในการนี้ท่านรองอธิบดีได้มอบเงินส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้วย

ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 กรมที่ดิน

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559
 
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ เป็นประธานเปิดอบรมระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์ 30-4-59 พิมพ์ อีเมล์
 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
และการใช้เครื่องมือในการสำรวจที่สาธารณประโยชน์ ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน1:4000( One Map )
โดยมี นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าจังหวัดนครราชศรีธรรมราช
ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙


 
พิธีเปิดอบรมโครงการกรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิมพ์ อีเมล์


 

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการกรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ในหัวข้อเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การจัดการที่ดินของรัฐ และ

การอภิปรายประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ประกอบการ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
 
ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในงานรังวัดที่ดิน ระหว่าง กรมที่ดินกับสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พิมพ์ อีเมล์
 
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 

เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในงานรังวัดที่ดิน

ระหว่าง กรมที่ดินกับสำนักงานช่างรังวัดเอกชนพร้อมมอบนโยบายการเพิ่มบทบาทช่างรังวัดเอกชน

และเสวนาในประเด็นแผนปรับแนวคิดและสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรในสำนักงานที่ดินที่มีต่องานรังวัดเอกชน 

แผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและแผนพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนในสำนักงานช่างรังวัดเอกชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ณ ห้องประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
 
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พิมพ์ อีเมล์
 

  

  

    

  


คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ....  โดยมีผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มย่อยจากทุกภาคส่วน

เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อความสำคัญของการมีส่วนร่วมและหลักการ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 1800