๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 21/10/2014 15:46:25
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
Morning Brief ครั้งที่ 28 พิมพ์ อีเมล์
Morning Brief
เสวนาสารสนเทศยามเช้า ครั้งที่ 28
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2557 
 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน ประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔/๗/๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

และแถลงข่าวการมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กรมที่ดิน

เมื่่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
กรมที่ดินร่วมคืนความสุขให้ประชาชน 23-7-57 พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมที่ดินร่วมคืนความสุขให้ประชาชน

ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗
 
นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติราขการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 21-23/07/57 พิมพ์ อีเมล์
นายธรรมศักดิ์ ชนะ  รองอธิบดีกรมที่ดินและคณะ เข้าพบ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เพื่อหารือข้อเท็จจริงกรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อุทยานสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557
ในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 
นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดินประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 24/07/57 พิมพ์ อีเมล์
นายธรรมศักดิ์ ชนะ  รองอธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 1203