๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 27/08/2016 09:17:46
mod_vvisit_counterวันนี้632
mod_vvisit_counterเมื่อวาน9878
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้52599
mod_vvisit_counterเดือนนี้215569
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฯ 15/06/59 พิมพ์ อีเมล์


นายสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีกรมที่ดิน และรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมที่ดิน


โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการพิจารณาดังนี้

ส่วนกลาง

1.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ( โครงการเดินเข้าหาให้คำปรึกษาด้านไอที IT Walk In และโครงการตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน IT Checking )
2.กองเทคโนโลยีทำแผนที่ ( โครงการสร้างแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์โฟนเพื่อใช้หาหมุดหลักฐานแผนที่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน )
3.กองการพิมพ์ ( โครงการโปสเตอร์ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง )
4.สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง ( โครงการคืนความสุขให้ข้างเคียง )

ส่วนภูมิภาค

1.สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ( โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการนัดรังวัดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน )
2.สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ( โครงการควบคุมการเบิกจ่ายโฉนดที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดด้วยระบบบาร์โค้ด )
3.สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ( โครงการนำความรู้สู่ผู้รับบริการ )
4.สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ( โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเชิงบูรณาการเพื่อลดปริมาณคิวรังวัดออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย )
5.สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ( โครงการประเมินราคาที่ดินถูกต้อง ฉับไว ใครก็ประเมินได้ )
6.สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ ( โครงการกำหนดเวลารับบริการในฝ่ายทะเบียน )
7.สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ( โครงการ Amnatcharoen Model : สร้างคนผลิตโฉนดที่ดิน สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน )
8.สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ( โครงการซ้อนทับแนวเขตที่ดินของรัฐกับแปลงที่ดินงานรังวัดเฉพาะรายในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS )
9.สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ( โครงการอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย )
10.สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( โครงการประเมินมาตรฐานพฤติกรรมให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน )
11.สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง ( โครงการรังวัดพัฒนา Survey Development 4 Prompts : SuDe 4 Prompts )

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมที่ดินคิดค้น พัฒนาการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน รวมทั้งใช้เป็นแบบอย่างในการทำงานสำหรับหน่วยงานอื่นนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธาน การประชุมประธานคณะกรรมการอุ พิมพ์ อีเมล์


นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินและภริยา

เฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จเป็นประธาน

การประชุมประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจร่วมประชุมการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พิมพ์ อีเมล์นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ

เข้าร่วมประชุม "การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธี โดยที่ประชุมมีการนำเสนอผลการปรับปรุง

บริการของหน่วยงานภาครัฐที่เอื้อต่อการติดต่อขอรับบริการของผู้ประกอบการจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ

ณ อาคารสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
 
ประชุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล์นายสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่วรัดการใช้่จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานงบดำเนินงาน งบลงทุน เร่งรัดการใช้จ่ายเงินและและขยายไว้เบิกเหลื่อมปี

ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
ที่ปรึกษาวิศวกรรมสำรวจเปิดอบรมรังวัดและทำแผนที่ระบบสารสนเทศ 11/06/59 พิมพ์ อีเมล์


นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรังวัดและทำแผนที่
ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน สำหรับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา
ร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่สำนักงานที่ดินยิ้มแย้ม : Smile Office
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

                                                    โดยประธานในพิธีได้บรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ถึงเรื่องการปฏิบัติงานในสายงานช่างรังวัดของกรมที่ดินที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนในอนาคตข้างหน้าต่อไป
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 1837