๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 25/11/2014 00:34:37
mod_vvisit_counterวันนี้153
mod_vvisit_counterเมื่อวาน14344
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14497
mod_vvisit_counterเดือนนี้305139
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
อธิบดีกรมที่ดิน ศึกษาดูงาน The Anti-Corruption & Civil Rights Commission ( ACRC ) พิมพ์ อีเมล์
 

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน ศึกษาดูงาน

The Anti-Corruption & Civil Rights Commission ( ACRC )

ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ

ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง  สำนักงาน ก.พ.

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 19-24 สิงหาคม 2557
 
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการผู้ถือปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พิมพ์ อีเมล์


นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน
ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการผู้ถือปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โดยมีข้าราชการกรมที่ดินที่เข้ารับมอบรางวัลครั้งนี้ ได้แก่
นายอนันต์ ขันธ์โภคา และ นางสาวสุพร นัทธีศรี
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.
 
อธิบดีกรมที่ดินให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ฯ พิมพ์ อีเมล์
 

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดินให้การต้อนรับ

คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และผู้แทนบริษัท Thomson  Reuters

ณ ห้องรับรองอธิบดี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
 
อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิด "โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการ (ภาคเหนือ)" พิมพ์ อีเมล์
 

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิด

"โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการ (ภาคเหนือ)"

ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
พิธี มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ " มอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระบารมีพ่อหลวง ฯ พิมพ์ อีเมล์
 
นายพีระศักด์  หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในพิธี

มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ " มอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระบารมีพ่อหลวง

เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ และคืนความสุขสู่ประชาชน ของจังหวัดลำปาง"

ณ อาคารบูญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 1240