๏ปฟ
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙, ๒๙-๐๗- พิมพ์ อีเมล์นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ในการประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
โดยมีนายสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
และนายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน เข้าร่วมประชุมพิจารณาเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
พิธีเปิดสถาบันดิจิทัลภาครัฐ 29/07/59 พิมพ์ อีเมล์


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
Thailand Digital Government Academy
และเปิดการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)
พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
" นโยบายการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand "
โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ณ ห้อง Lotus Suite 5 - 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
 
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินหนองคายสาขาโพนพิสัย 29-7-59 พิมพ์ อีเมล์


นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย โดยมีผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เขตตรวจราชการที่ 10 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยม
และให้เกียรติปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก เพื่อสร้างความร่มรื่นโดยรอบบริเวณสำนักงานที่ดิน
ณ สำนักงานที่ดินหนองคาย สาขาโพนพิสัย
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน แจกโฉนดจังหวัดหนองคายอำเภอโพนพิสัย 29-7-59 พิมพ์ อีเมล์
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในท้องที่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
จำนวน ๑๘๔ ราย ตามโครงการ " มอบโฉนดที่ดิน ๘๔ พรรษา ๘๔ ร้อยแปลงเทิดพระบารมีแม่หลวง " เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน 1-8-59 พิมพ์ อีเมล์
 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน
ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ( กองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน และสำนักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน )
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 1886