๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 23/09/2014 11:22:48
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
พิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทวดกรมที่ดินปี ๒๕๓๙ ประดิษฐาน ณ ศาลาหลวงปู่ทวด พิมพ์ อีเมล์
        
  
  
   

   

   

   

   

   

   

นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน

พิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทวดกรมที่ดินปี ๒๕๓๙ ประดิษฐาน ณ ศาลาหลวงปู่ทวด  

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ 10/07/57 พิมพ์ อีเมล์นายวานิตย์ อินทรักษ์  รองอธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน
ตามโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลที่ดินและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ
 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดินแถลงข่าว การออกเอกสารสิทธิในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ พิมพ์ อีเมล์
 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดินแถลงข่าว

การออกเอกสารสิทธิในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน ชั้น 6

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดินสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ อีเมล์
 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดินสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557
 
ประชุมจัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทวด กรมที่ดิน ปี 2539 พิมพ์ อีเมล์


นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน
การประชุมจัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทวด กรมที่ดิน ปี 2539
ประดิษฐาน ณ ศาลาหลวงปู่ทวดสถาบันพัฒนาข้าราชการ กรมที่ดิน 
ณ ห้องประชุมสำนักมาตราฐานและส่งเสริมการรังวัด
วันที่ 2 กรกฏาคม 2557


 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 1187