๑๑๔ ปีกรมที่ดิน ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ประชุมเพื่อนำเสนอผลการประเมินความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่๑ พิมพ์ อีเมล์

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ เป็นประธาน
เปิดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประเมินความสำเร็จ
ของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๗ โรงแรมโนโวเทล อิมแพค เมืองทองธานี 
 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ในโครงการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ในโครงการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๙ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
ตรวจติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ พิมพ์ อีเมล์นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดินพร้อมคณะ

ตรวจติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน

โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่1) 

ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558


 
ประชุมการพิจารณาจัดตั้ง "ชมรมชาวดินรักษ์จักรยาน" พิมพ์ อีเมล์


ายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน
ประชุมการพิจารณาจัดตั้ง "ชมรมชาวดินรักษ์จักรยาน"
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๖
วันศุกร์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘
 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนสภาพที่ดินฯ 02/07/58 พิมพ์ อีเมล์
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนสภาพที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง ครั้งที่ 1 / 2558
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 1530