๑๑๔ ปีกรมที่ดิน ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
"กีฬาชาวดิน สองเล ครั้งที่ 2 " พิมพ์ อีเมล์
     

  

  

  

    

  

  

    

  นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ร่วมพิธีเปิด

"กีฬาชาวดิน สองเล ครั้งที่ 2 "

ณ สนามกีฬาจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558
 
พิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน พิมพ์ อีเมล์
 

    

  

    

  

  

  

  พิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนาคม2558
 
นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงาน 4-6-58 พิมพ์ อีเมล์นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

และเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยรัฐ

( Integrity & Transparency Assement : ITA ) ของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล์
นายสมคิด ศริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมที่ดิน
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตฯ พิมพ์ อีเมล์

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ณ อาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของทุกจังหวัด
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘


 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 1506