๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 01/11/2014 05:01:38
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
อธิบดีกรมที่ดิน มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ พิมพ์ อีเมล์


นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
 
อธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พิมพ์ อีเมล์นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน

ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
 
กรมที่ดินค์นความสุขให้ประชาชน 25-07-57 พิมพ์ อีเมล์
กรมที่ดินคืนความสุขให้ประชาชน
ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 
 
กรมที่ดินร่วมคืนความสุขให้ประชาชน 27-7-57 พิมพ์ อีเมล์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมที่ดินร่วมคืนความสุขให้ประชาชน

ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
คณะข้าราชการกรมที่ดินร่วมลงนามถวายพระพร ฯ 28-7-57 พิมพ์ อีเมล์
 

   คณะข้าราชการกรมที่ดินร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

ณ ห้องแดง พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 1211