๏ปฟ
สาขาบางเขน พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน (10220)
โทร. 0-2521-5679 - 80
โทรสาร 0-2972-9274
E-mail Address :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ถนนพหลโยธิน กม.17 หมู่ 6 ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตบางเขน เขตสายไหม
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2552-8154
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2521-5679-80
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2521-5679-80
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2521-5679 - 80