๏ปฟ
พระฉายาลักษณ์ และข้อความถวายพระพร 12 สิงหาคม 2552 พิมพ์ อีเมล์
 

 พระฉายาลักษณ์ และข้อความถวายพระพร
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2552