๏ปฟ
สาขาห้วยขวาง พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง (10310)
โทร. 0-2277-4119, 0-2277-5757, 0-2276-3712
โทรสาร 0-2277-4119 ,0-2277-5757 ต่อ 13
E-mail Address :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ถนนรัชดาภิเษก ในซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ
ข้างบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เขตห้วยขวาง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตพญาไท ห้วยขวาง ราชเทวี ดินแดง
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2276-3712
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2277-4119
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2277-5757
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2276-3712