๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 29/05/2016 21:21:31
mod_vvisit_counterวันนี้2596
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3519
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้64781
mod_vvisit_counterเดือนนี้216970
สาขาจตุจักร พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร (10900)
โทร. 0-2513-8662-4, 0-2939-6953, 0-2939-7995-6,
0-2930-2326, 0-2930-2738
โทรสาร 0-2513-8665

เลขที่ 1448/4-5 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทร์เกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตจัตุจักร
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2939-6215,0-2513-8662-4 ต่อ 102
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0 0-2513-8663
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2930-2738
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2513-8662-4 ต่อ 110,112