๏ปฟ
สาขาจตุจักร พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร (10900)
โทร. 0-2513-8662-4, 0-2939-6953, 0-2939-7995-6,
0-2930-2326, 0-2930-2738
โทรสาร 0-2513-8665

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง)
ปากซอยพหลโยธิน24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตจัตุจักร
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2939-6215,0-2513-8662-4 ต่อ 102
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0 0-2513-8663
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2930-2738
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2513-8662-4 ต่อ 110,112