๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 26/02/2017 03:29:28
mod_vvisit_counterวันนี้261
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3692
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48566
mod_vvisit_counterเดือนนี้155442
งานจดทะเบียนที่ดินกลาง พิมพ์ อีเมล์

งานจดทะเบียนที่ดินกลาง มีภารกิจหน้าที่อะไรบ้าง
และสามารถช่วยอะไรท่านได้บ้าง?

  • รับ คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีโฉนด ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส. 3 ข.) เว้นแต่การจดทะเบียนที่ดินที่ต้องมีการประกาศหรือมีการรังวัด โดยจะดำเนินการ เช่นเดียวกับสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา หรืออำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
  • รับคำขอตรวจ ค้น ถ่ายเอกสาร คำขอเกี่ยวกับราคาที่ดินทั่วประเทศ
  • รับรองราคาประเมินที่ดินเพื่อนำไปประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย ณ สถานีตำรวจ หรือศาล ประกันการศึกษาต่อการเข้าทำงาน หรือนำไปประกอบหลักฐานการกู้ยืมเงิน
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบายปัญหา และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ และที่สำนักงานฯ
  • ให้ ส่วนราชการหรือข้าราชการ ขอดูหรือคัดราคาประเมินที่ดินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆเมื่อไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คัดหรือถ่ายและรับรองเอกสาร

สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน
ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณกรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั่วประเทศ
หัวหน้างานจดทะเบียนที่ดินกลาง โทร (02) 6221967
ติดต่อสอบถาม โทร (02) 2228199, (02) 2226131-40 ต่อ 232