๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 26/02/2017 17:03:01
mod_vvisit_counterวันนี้2495
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3692
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้50800
mod_vvisit_counterเดือนนี้157676
ขั้นตอนการจดทะเบียน พิมพ์ อีเมล์

 


ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ขาย, ขายฝาก, ให้, จำนอง)

 1. ประชาสัมพันธ์ - รับบัตรคิว
 2. รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. ประเมินทุนทรัพย์
 7. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
 8. พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
 9. คู่กรณีลงนามในสัญญา
 10. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 11. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา


ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีต้องประกาศ เช่น ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม)

 1. ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว
 2. รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 7. ทำการประกาศมรดก มีกำหนด 30 วัน
 8. เจ้าหน้าที่พิมพ์ประกาศ
 9. ส่งประกาศไปปิดตามสถานที่ ๆ กฎหมายกำหนด ได้แก่ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ
 10. พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศไปให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบเท่าที่จะทำได้
 11. ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน
 12. ทำหนังสือแจ้งผู้ขอมาดำเนินการเพื่อจดทะเบียน
 13. ตรวจอายัด เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
 14. ประเมินทุนทรัพย์
 15. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
 16. แก้สารบัญจดทะเบียน
 17. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 18. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

 ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีไม่ต้องประกาศ เช่น ศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

 1. ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว
 2. รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
 7. ประเมินราคาทุนทรัพย์
 8. เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
 9. แก้สารบัญจดทะเบียน
 10. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 11. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน