๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 26/02/2017 03:36:32
mod_vvisit_counterวันนี้267
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3692
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48572
mod_vvisit_counterเดือนนี้155448
รายชื่ออธิบดีกรมที่ดิน พิมพ์ อีเมล์

มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม
พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๔๖

พระหัตถสารศุภิกิจ (ภู่)
พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๔๔๗

หลวงประมวลภูมิเทศ
(เฮง วิริยะศิริ)
พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๔๕๒

พระยาบรมบาทบำรุง
(แย้ม แสง - ชูโต)
พ.ศ. ๒๔๕๒

นายอาร์. ดี. เครก
พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๖๓

มหาอำมาตย์เอก
พระยาลักษมัณสุพจน์
ธรรมาภิรตเทพสภาบดี
(อู๋ ไกรฤกษ์)
พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๗

มหาอำมาตย์ตรี
พระยาสุรเกษตรโศภณ
(เจือ ชูโต)
พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๗๕

หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์
รพีพัฒน์
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖

มหาอำมาตย์ตรี
พระยาอัชราชทรงสิริ
(แม้น อรุณลักษณ์)
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๙

หลวงประเจิดอักษรลักษณ์
(สมโภช อัศวนนท์)
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๑

หลวงเดชสหกรณ์
(ม.ล. เดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. ๒๔๘๑


หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๔

พล.ท. พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
พ.ศ. ๒๔๘๔

พระผดุงทะเบียนกิจ
(หน ชูโต)
พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๙๒

พระนิติเกษตรสุนทร
(เชลง นิติเกษตรสุนทร)
พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๖

นายศักดิ์ ไทยวัฒน์
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๙๙
และ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๒

นายถวิล สุนทรศารทูล
พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๑

นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๗

นายโชติ เศวตรุนทร์
พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘

ร.ต.ท. ระดม มหาศรานนท์
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒

นายนิรุติ ไชยกุล
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓

นายสนิท วิเศษโกสิน
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔

นายศิริ เกวลินสฤษดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๐

นายทวี ชูทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๓

นายอารีย์ วงศ์อารยะ
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔

นายผัน จันทรปาน
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖

นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗

นายปริญญา นาคฉัตรีย์
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

นายประวิทย์ สีห์โสภณ
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕

นายจเด็จ อินสว่าง
พ.ศ.๒๕๔๕

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๔๘

ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
พ.ศ.๒๕๔๘- ๒๕๔๙

นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕นายบุญเชิด คิดเห็น
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖


นายพินิจ หาญพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗


นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
พ.ศ.๒๕๕๗


นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘


นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙


นายประทีป กีรติเรขา
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน