ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 พิมพ์ อีเมล์
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554