ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

Intranet

เว็บไซต์กรมที่ดิน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
e-mail
ระบบจองห้องประชุม
หนังสือเวียน/คำสั่งกรมที่ดิน
ระเบียบคำสั่งกรมที่ดิน
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2559
ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ
ที่ดินของรัฐกับภารกิจของกรมที่ดิน
ข่าวกองการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุมกรมที่ดิน
มติ/ข้อสั่งการ การประชุมกรมที่ดิน
รายงานการส่งข้อมูลทะเบียนที่ดิน ของสำนักงานที่ดิน
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
เข้าสู่ระบบจัดการร้องทุกข์
เข้าสู่ระบบจัดการถามตอบ

ค้นหาข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม-Intranet

ตั้งแต่ 7 เมย.53
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 พิมพ์ อีเมล์
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554