๏ปฟ
รองอธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย 12/3/55 พิมพ์ อีเมล์


 

 

  

 นายวานิตย์ อินทรักษ์  รองอธิบดีกรมที่ดิน
ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555