๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการ
โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินฯ ประจำปี ๒๕๕๕
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
พบข้อผิดพลาดการนับ
ขณะนี้เวลา 24/04/2014 10:16:53
mod_vvisit_counterวันนี้0
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
แบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์ อีเมล์

รายการ Download
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21 (ดูตัวอย่าง)
(* * * * * แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้ * * * * * )
(แบบฟอร์มออนไลน์)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.อ.4 (ดูตัวอย่าง)
(* * * * * แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้ * * * * * )
(แบบฟอร์มออนไลน์)
แบบฟอร์มการรายงานผลการรังวัดประจำเดือน
ของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด.1
- ประเภทให้ (ดูตัวอย่าง)
- ประเภทขาย (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
- คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
- คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
- คำขอแก้ชื่อตัว (ดูตัวอย่าง)
- คำขอแก้ชื่อสกุล (ดูตัวอย่าง)
- คำขอคัด/ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 84
- คำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม จ.ส. 1
- คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
แบบฟอร์ม จ.ส.ก.6
- คำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
แบบฟอร์ม อ.ช. 1
- คำขอจดทะเบียนอาคารชุด (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม อ.ช. 15