๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 26/02/2017 03:35:18
mod_vvisit_counterวันนี้267
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3692
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48572
mod_vvisit_counterเดือนนี้155448
การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา พิมพ์ อีเมล์
การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา
 
การขอได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลาม ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่ มท 0515/ว19541 ลว 16 ก.ค.2550) Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก(วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค)(ที่ มท 0515/ว 22945 ลว 27 ส.ค. 2551) Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอารามตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน Thai  
การขอได้มาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักรตามมาตรา 84 แห่งประมาวลกฎหมายที่ดิน Thai