๏ปฟ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ส่วนแยกคอหงส์ พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ส่วนแยกคอหงส์(90110)
โทร. 0-7423-0020 โทรสาร 0-7423-0022

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)
ถนนสินเบญจพลพัฒนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอหาดใหญ่ (คอหงส์ นอกเขต ต.บ้านพรุ ต.พะตง) อำเภอนาหม่อม
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก
โทร. 0-7423-0021
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-7423-0021
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-7423-0021
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-7423-0020