๏ปฟ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย (64130)
โทร/โทรสาร. 0-5567-1031

ถนนพิศาลดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอศรีสัชนาลัย
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)

โทร . 0-5567-1031

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

โทร . 0-5567-1031

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

โทร . 0-5567-1031

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร . 0-5567-1031