๏ปฟ
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (38000)
โทร. 0-4249-1277 โทรสาร 0-4249-2738

เลขที่ 340 ถนนศาลเจ้าแม่สองนาง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอศรีวิไล อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-4249-1277
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-4249-1277
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-4249-1277
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-4249-1277

สาขาย่อย