๏ปฟ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป พิมพ์ อีเมล์

บันทึกความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราลปราม
การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
นำทรัพย์สินพร้อมขาย และทรัพย์สินที่ลูกค้าฝากขายทั้งประเภททรัพย์สินรายย่อย

และทรัพย์สินโครงการที่น่าสนใจอีกหลายรายการออกเสนอขาย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งเงื่อนไขการซื้อขายทรัพย์สินได้ที่

www.tamc.or.th


สอบถามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
ด้วยกรมธนารักษ์ได้เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง

โดยการให้บริการผ่านทาง ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Call Center 1111)

จากเดิมที่ได้ให้บริการผ่านช่องทางเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th

และศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน บริเวณอาคารกรมธนารักษ์

ทั้งนี้นอกจากการให้บริการด้านการสอบถามข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงแล้ว

ยังมีการให้บริการข้อมูลทั่วไปและข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ของกรมธนารักษ์อีกด้วย


สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
กำหนดจะย้ายที่ทำการ จากทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต

ไปอยู่ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 22-23

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญรับฟัง
รายการ "กรมที่ดินพบประชาชน"

ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 14.00 น.
ทางคลื่นความถี่ 846 KHz. ในระบบ AM
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง

ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารเลขที่ 39/210-212 หมู่บ้านพิพรพงษ์ 2

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไปเปิดที่ทำการที่อาคารเลขที่ 199/266-268 ถนนเชิดวุฒากาศ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2983-5480-3 และ 0-2298-3545

โดยได้เปิดดำเนินการบริการประชาชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2546 เป็นต้นมา


ขอเชิญชม รายการ "มหาดไทยชวนรู้"
ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา ๒๑.๕๕-๒๒.๐๐ น.

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์