๏ปฟ
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี(50140)
โทร. 0-5332-1934 , 0-5332-1694 โทรสาร 0-5342-4047

242 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอสารภี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)
โทร. 0-5332-1934
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-5332-1694
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-5332-1694
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-5332-1694