๏ปฟ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน (73140)
โทร. 0-3435-1373 ,0-3435-1875

ถนนพลดำริห์ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอกำแพงแสน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)
โทร. 0-3435-1373
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-3435-1373
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-3435-1373
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-3435-1373