๏ปฟ
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี (12110)
โทร. 0-2577-1358 - 9 โทรสาร 0-2904-1352

ถนนรังสิต -นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
โทร. 0-2577-4597
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2577-1358-9
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2904-1353
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2904-1351