๏ปฟ
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง (12120)
โทร. 0-2909-9001-3 โทรสาร 0-2909-9800

ถนนไอยรา 1 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอคลองหลวง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
โทร. 0-2909-9829
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2909-9001-3
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2909-9001-3
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2909-9001-3