๏ปฟ
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา (12150)
โทร. 0-2532-7096-7 โทรสาร 0-2532-7098

69 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอลำลูกกา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
โทร. 0-2532-6815
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2532-7096-7
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2532-7096-7
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2532-7096-7