๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 26/02/2017 03:32:47
mod_vvisit_counterวันนี้263
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3692
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48568
mod_vvisit_counterเดือนนี้155444
โครงการรับรองคุณภาพการบริการจัดการข้อมูลที่ดินฯ พิมพ์ อีเมล์

โครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 1221/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองคุณภาพการบริหาจัดการข้อมูลที่ดิน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

คำสั่งคณะกรรมการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและพิจารณาคัดเลือกสำนักงานที่ดินที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

คำสั่งคณะกรรมการับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ที่ 2/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและพิจารณาคัดเลือกสำนักงานที่ดินที่มคุณภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินที่ดิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2551

หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0506/ว 17904 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง โครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน สำหรับ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จังหวัด สาขา ส่วนแยก และอำเภอ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายข้อ เพื่อการประเมินรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0506/ว 25450 ลงวันที่ 19 กันยายน 2551 เรื่อง โครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร / จังหวัด / ส่วนแยก และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ประกาศ กรมที่ดิน เรื่องการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 กันยายน 2551

ประกาศ กรมที่ดิน เรื่องการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551