๏ปฟ
ค่าพิกัดฉากในการรังวัดและทำแผนที่ของกรมที่ดิน (Cadastral Coordinate of Department of Lands) พิมพ์ อีเมล์

- ค่าพิกัดฉากในการรังวัดและทำแผนที่ของกรมที่ดิน (Cadastral Coordinate of Department of Lands)