ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง
1 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 
2 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือน 
3 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน 
4 การมอบหมายภารกิจให้ที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) 
5 การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับชำนาญการ จำนวน 15 ราย 
6 การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างรังวัด ระดับชำนาญงาน จำนวน 8 ราย 
7 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน (เกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การบริหารงบประมาณ และการบริหารการพัสดุ) 
8 ให้ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น เดินทางไปปฏิบัติงานทางสังกัดที่ได้รับแต่งตั้ง 
9 สั่งการให้ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เดินทางไปปฏิบัติงาน/ช่วยราชการและปฏิบัติหน้าที่ 
10 การเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 12 ราย 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 762