ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 28 ราย  16 กุมภาพันธ์ 2558 16 กุมภาพันธ์ 2558
2 การยื่นคำร้องขอย้าย  28 มกราคม 2558 28 มกราคม 2558
3 ย้ายนายช่างรังวัด ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
4 ย้ายนายช่างรังวัด ระดับชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน)  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
5 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
6 คำสั่งกรมที่ดินที่ 3553/2557 ลว.3 ธันวาคม 2557 เรื่องย้ายข้าราชการ  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
7 คำสั่งกรมที่ดินที่ 3554/2557 ลว.3 ธันวาคม 2557 เรื่องย้ายข้าราชการ  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
8 คำสั่งกรมที่ดินที่ 3555/2557 ลว.3 ธันวาคม 2557 เรื่องย้ายข้าราชการ  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
9 คำสั่งกรมที่ดินที่ 3556/2557 ลว.3 ธันวาคม 2557 เรื่องย้ายข้าราชการ  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
10 ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 6 เดิม) หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย  15 ธันวาคม 2557 15 ธันวาคม 2557
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 584