ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 1264/2558 ลว. 21 เมษายน 2558  18 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558
2 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตามคำสั่งกรมที่ดินที่ 1464/2558  18 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558
3 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ( หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย) ตามคำสั่งกรมที่ดินที่ 1465/2558  18 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558
4 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงานตามคำสั่งกรมที่ดินที่ 1466/2558  18 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558
5 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตามคำสั่งกรมที่ดินที่ 1467/2558  18 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558
6 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งนายช่างรังวัด)ตามคำสั่งกรมที่ดินที่ 1468/2558  18 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558
7 หนังสือสั่งการ คำสั่งกรมที่ดินที่ 1466/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 มีผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  18 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558
8 หนังสือสั่งการ คำสั่งกรมที่ดินที่ 1468/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 มีผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  18 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558
9 หนังสือสั่งการ คำสั่งกรมที่ดินที่ 1464/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 มีผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  18 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558
10 การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  15 พฤษภาคม 2558 15 พฤษภาคม 2558
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 616