ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง
1 สั่งการให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานฯ และให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการและปฏิบัติหน้าที่ พ้นจากการรักษาการในตำแหน่ง และให้รักษาการในตำแหน่ง 
2 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 49 ราย 
3 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย 
4 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
5 แผนการดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 
6 สั่งการให้ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เดินทางไปดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
7 สั่งการให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย ระดับ 6 เดิม) เดินทางไปดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
8 ให้ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน พ้นจากการช่วยราชการและปฏิบัติหน้าที่ 
9 การเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 6 เดิม) เพื่อเลือกสังกัดไปดำรงตำแหน่งตามที่สอบคัดเลือกได้ 
10 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 6 เดิม) 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 742