ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง
1 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน (เกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การบริหารงบประมาณ และการบริหารการพัสดุ) 
2 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน 
3 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) 
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
6 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 
7 ผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ประจำปี พศ 2559 
8 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 
9 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือน 
10 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 769