ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 เลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับชำนาญการ จำนวน 21 ราย  24 กุมภาพันธ์ 2559 24 กุมภาพันธ์ 2559
2 แต่งตั้ง (ย้าย/เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  23 กุมภาพันธ์ 2559 23 กุมภาพันธ์ 2559
3 เลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับชำนาญการ จำนวน 14 ราย  11 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559
4 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน  8 กุมภาพันธ์ 2559 8 กุมภาพันธ์ 2559
5 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  5 กุมภาพันธ์ 2559 5 กุมภาพันธ์ 2559
6 เลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย  4 กุมภาพันธ์ 2559 4 กุมภาพันธ์ 2559
7 เลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย  4 กุมภาพันธ์ 2559 4 กุมภาพันธ์ 2559
8 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 10 ราย  26 มกราคม 2559 26 มกราคม 2559
9 สั่งการให้ข้าราชการเดินทาง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  20 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559
10 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 4 ราย  15 ธันวาคม 2558 15 ธันวาคม 2558
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 669