ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 74 ราย  5 มิถุนายน 2559 5 มิถุนายน 2559
2 การเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินระดับชำนาญการ  30 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559
3 การเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างรังวัด ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  30 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559
4 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 34 ราย  28 พฤษภาคม 2559 28 พฤษภาคม 2559
5 การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  10 พฤษภาคม 2559 10 พฤษภาคม 2559
6 ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  6 พฤษภาคม 2559 6 พฤษภาคม 2559
7 แต่งตั้ง (ย้าย – เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  4 พฤษภาคม 2559 4 พฤษภาคม 2559
8 เลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนาวน 2 ราย  2 พฤษภาคม 2559 1 มกราคม 2559
9 ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  29 เมษายน 2559 29 เมษายน 2559
10 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 14 ราย  5 เมษายน 2559 5 เมษายน 2559
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 681