ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 ย้ายนายช่างรังวัด ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
2 ย้ายนายช่างรังวัด ระดับชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน)  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
3 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558
4 ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 6 เดิม) หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย  15 ธันวาคม 2557 15 ธันวาคม 2557
5 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  15 ธันวาคม 2557 15 ธันวาคม 2557
6 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3541/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  15 ธันวาคม 2557 15 ธันวาคม 2557
7 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3542/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  15 ธันวาคม 2557 15 ธันวาคม 2557
8 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3543/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  15 ธันวาคม 2557 15 ธันวาคม 2557
9 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3547/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  15 ธันวาคม 2557 15 ธันวาคม 2557
10 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3548/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  15 ธันวาคม 2557 15 ธันวาคม 2557
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 577