ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง
1 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 52 ราย 
2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
3 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
4 สั่งการให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทต่างๆ เดินทางไปดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 
5 สั่งการให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เดินทางไปปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 
6 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
7 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
8 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน 
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนกลาง) 
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนภูมิภาค) 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 788