ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  15 กรกฎาคม 2557 15 กรกฎาคม 2557
2 แต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)  4 กรกฎาคม 2557 15 กรกฎาคม 2557
3 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  4 กรกฎาคม 2557 15 กรกฎาคม 2557
4 แต่งตั้ง (ย้าย) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  4 กรกฎาคม 2557 15 กรกฎาคม 2557
5 เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  18 มิถุนายน 2557 18 มิถุนายน 2557
6 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  16 มิถุนายน 2557 16 มิถุนายน 2557
7 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  16 มิถุนายน 2557 16 มิถุนายน 2557
8 ย้ายนายช่างรังวัดชำนาญงาน  16 มิถุนายน 2557 16 มิถุนายน 2557
9 ย้ายนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  16 มิถุนายน 2557 16 มิถุนายน 2557
10 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  2 มิถุนายน 2557 2 มิถุนายน 2557
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 549