ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง
1 สั่งการให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 เดิม) ผู้ได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) และผู้สอบคัดเลือกได้ เดินทางไปดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
2 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 หรือ 7ว เดิม) 
3 แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 หรือ 7ว เดิม) 
4 แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 หรือ 7ว เดิม) 
5 การเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 12 ราย 
6 ให้ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งภายในกำหนดเวลา 
7 สั่งการให้ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ระดับ 7 เดิม) เดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่ง 
8 การเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 14 ราย 
9 สั่งการให้ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวนรวม 42 ราย 
10 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 25 ราย 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 732