ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง
1 สั่งการให้ข้าราชการเดินทางตามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย/เลื่อน) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 
2 สั่งการให้ข้าราชการเดินทางตามคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 60 ราย 
3 การเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินชำนาญการ จำนวน 16 ราย 
4 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 66 ราย 
5 สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายรังวัด 
6 แต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน (หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 6 เดิม) 
7 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน/ฝ่าย) 
8 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน ระดับชำนาญงาน (หัวหน้างาน/ฝ่าย) 
9 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน (หัวหน้างาน/ฝ่าย) 
10 ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับ ชำนาญงาน (หัวหน้างาน/ฝ่าย) 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 702