ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 ย้ายข้าราชการตำแหน่งจพง.ที่ดินชำนาญงาน จพง.ธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย)  24 พฤศจิกายน 2557 24 พฤศจิกายน 2557
2 การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานจำนวน 6 ราย  2 ตุลาคม 2557 29 กันยายน 2557
3 ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการและระดับอาวุโส  25 สิงหาคม 2557 25 สิงหาคม 2557
4 ให้ข้าราชการรัรกษาการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับชำนาญการพิเศษ  18 สิงหาคม 2557 18 สิงหาคม 2557
5 การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 4 ราย  1 สิงหาคม 2557 28 สิงหาคม 2557
6 แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  15 กรกฎาคม 2557 15 กรกฎาคม 2557
7 แต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)  4 กรกฎาคม 2557 15 กรกฎาคม 2557
8 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  4 กรกฎาคม 2557 15 กรกฎาคม 2557
9 แต่งตั้ง (ย้าย) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  4 กรกฎาคม 2557 15 กรกฎาคม 2557
10 การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 12 ราย  1 กรกฎาคม 2557 25 กรกฎาคม 2557
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 559