ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 221/2557 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ  31 มีนาคม 2557 8 เมษายน 2557
2 แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  31 มีนาคม 2557 8 เมษายน 2557
3 แต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  24 มีนาคม 2557 24 มีนาคม 2557
4 คำสั่งกรมที่ดินที่ 491/2557 เรื่องย้ายข้าราชการ  24 มีนาคม 2557 24 มีนาคม 2557
5 คำสั่งกรมที่ดินที่ 492/2557 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ  24 มีนาคม 2557 24 มีนาคม 2557
6 คำสั่งกรมที่ดินที่ 493/2557 เรื่องย้ายข้าราชการ  24 มีนาคม 2557 24 มีนาคม 2557
7 คำสั่งกรมที่ดินที่ 500/2557 เรื่องเลื่อนข้าราชการ  1 มีนาคม 2557 1 มีนาคม 2557
8 คำสั่งกรมที่ดินที่ 437/2557 เรื่องเลื่อนข้าราชการ  1 กุมภาพันธ์ 2557 1 กุมภาพันธ์ 2557
9 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการกรมที่ดิน  31 มกราคม 2557 31 มกราคม 2557
10 คำสั่งกรมที่ดินที่ 191/2557 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน  28 มกราคม 2557 28 มกราคม 2557
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 527