ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง
1 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
2 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
3 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน 
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนกลาง) 
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนภูมิภาค) 
6 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 34 ราย 
7 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมที่ดิน 
8 แบบสอบถามข้าราชการผู้ครองตำแหน่งเจ้าพักงานที่ดินจังหวัด(สาขา) ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 
9 แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ผู้ปฏิบัติ) (ส่วนกลาง) 
10 แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ผู้ปฏิบัติ)(ส่วนภูมิภาค) 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 783