ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2669/2558 ลว. 28 กรกฎาคม 2558  7 กันยายน 2558 7 กันยายน 2558
2 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน ชำนาญงาน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2668/2558 ลว. 28 กรกฎาคม 2558  7 กันยายน 2558 7 กันยายน 2558
3 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2667/2558 ลว. 28 กรกฎาคม 2558  7 กันยายน 2558 7 กันยายน 2558
4 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างรังวัด ชำนาญงาน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2670/2558 ลว. 28 กรกฎาคม 2558  7 กันยายน 2558 7 กันยายน 2558
5 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ชำนาญการ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2662-2663/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  7 กันยายน 2558 7 กันยายน 2558
6 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ตำแหน่งนัดจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2664/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  7 กันยายน 2558 7 กันยายน 2558
7 การสั่งการข้าราชการให้เดินทางไปดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับแต่งตั้ง  6 กันยายน 2558 6 กันยายน 2558
8 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 49 ราย (ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2556/2558 ลว. 21 กรกฎาคม 2558)  5 กันยายน 2558 5 กันยายน 2558
9 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 14 ราย (ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2555/2558 ลว. 21 กรกฎาคม 2558)  5 กันยายน 2558 5 กันยายน 2558
10 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน(ช่างรังวัด)(หัวหน้างาน) จำนวน 19 ราย (ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2564/2558 ลว. 21 กรกฎาคม 2558)  5 กันยายน 2558 5 กันยายน 2558
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 636