ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง
1 สั่งการให้ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
2 การเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 11 ราย 
3 สั่งการให้ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างรังวัด ระดับชำนาญงาน (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย ระดับ 6 เดิม) 
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 
5 ย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 39 ราย 
6 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบและกระบวนการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมที่ดิน 
7 สั่งการให้ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
8 แนวทางการบริหารงานบุคคล 
9 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน 
10 สั่งการให้ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย/เลื่อน) ตำแหน่งนายช่างรังวัด ระดับอาวุโส จำนวนรวม 57 ราย 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 719