ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง วันที่คำสั่งมีผล วันที่เดินทาง
1 การย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  16 เมษายน 2558 16 เมษายน 2558
2 การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าพนักงานธุรการ  23 มีนาคม 2558 23 มีนาคม 2558
3 การย้ายข้าราชการตำแหน่งนายช่างรังวัด ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  9 มีนาคม 2558 9 มีนาคม 2558
4 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (จพอ./หน.ฝ่าย)  2 มีนาคม 2558 2 มีนาคม 2558
5 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หน.ฝ่าย/หน.งาน))  2 มีนาคม 2558 2 มีนาคม 2558
6 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  2 มีนาคม 2558 2 มีนาคม 2558
7 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  2 มีนาคม 2558 2 มีนาคม 2558
8 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (หน.งาน)  2 มีนาคม 2558 2 มีนาคม 2558
9 การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  2 มีนาคม 2558 2 มีนาคม 2558
10 การย้ายข้าราชการตำแหน่งนายช่างรังวัด ระดับชำนาญงาน  2 มีนาคม 2558 2 มีนาคม 2558
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 598