ข่าวการเลื่อน / ย้าย
ชื่อเรื่อง :
วันที่คำสั่งมีผล :
ถึง
 
# เรื่อง
1 สั่งการให้ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เดินทางไปดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
2 สั่งการให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย ระดับ 6 เดิม) เดินทางไปดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
3 ให้ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน พ้นจากการช่วยราชการและปฏิบัติหน้าที่ 
4 การเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 6 เดิม) เพื่อเลือกสังกัดไปดำรงตำแหน่งตามที่สอบคัดเลือกได้ 
5 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน/ฝ่าย ระดับ 6 เดิม) 
6 สั่งการให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 เดิม) ผู้ได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) และผู้สอบคัดเลือกได้ เดินทางไปดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
7 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 หรือ 7ว เดิม) 
8 แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 หรือ 7ว เดิม) 
9 แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ (ระดับ 7 หรือ 7ว เดิม) 
10 การเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 12 ราย 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 737