๏ปฟ

e-Market

คำที่ต้องการค้นหา :  
วันที่ลงประกาศ :
   ถึง  :   
ลำดับที่ สอบราคาเรื่อง ประกาศลงวันที่ ขายแบบ / ยื่นซอง เปิดซอง ประกาศผล
1 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 31 ตุ.ค. 2559 31 ตุ.ค. 2559 ถึง 10 พ.ย. 2559 11 พ.ย. 2559
2 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมตู้อลูมิเนียม 3 ประตู จำนวน 1 คัน 31 ตุ.ค. 2559 31 ตุ.ค. 2559 ถึง 10 พ.ย. 2559 11 พ.ย. 2559
3 สอบราคาซื้อตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน (ชุด) จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมติดตั้ง 31 ตุ.ค. 2559 31 ตุ.ค. 2559 ถึง 10 พ.ย. 2559 11 พ.ย. 2559
4 สอบราคาซื้อตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน (ชุด) จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมติดตั้ง 31 ตุ.ค. 2559 31 ตุ.ค. 2559 ถึง 10 พ.ย. 2559 11 พ.ย. 2559
5 ซื้อเครื่องเย็บลวดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 28 ตุ.ค. 2559 28 ตุ.ค. 2559 ถึง 09 พ.ย. 2559 10 พ.ย. 2559
6 ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง 26 ตุ.ค. 2559 26 ตุ.ค. 2559 ถึง 08 พ.ย. 2559 09 พ.ย. 2559
7 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที จำนวน 12 เครื่อง 26 ตุ.ค. 2559 26 ตุ.ค. 2559 ถึง 07 พ.ย. 2559 08 พ.ย. 2559
8 ซื้อรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 2 คัน 18 ตุ.ค. 2559 18 ตุ.ค. 2559 ถึง 31 ตุ.ค. 2559 01 พ.ย. 2559 07 พ.ย. 2559
9 ซื้อแฟ้มสารบบที่ดิน แบบแนวนอน จำนวน 22,000 แฟ้ม 08 ก.ย. 2559 08 ก.ย. 2559 ถึง 19 ก.ย. 2559 20 ก.ย. 2559 23 ก.ย. 2559
10 จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารกองการพิมพ์ กรมที่ดิน 30 ส.ค. 2559 30 ส.ค. 2559 ถึง 12 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559
11 จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา รวม 15 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 2559 26 ส.ค. 2559 ถึง 05 ก.ย. 2559 09 ก.ย. 2559 16 ก.ย. 2559
12 ซื้อ Inkjet Film ชนิดม้วน จำนวน 373 ม้วน 24 ส.ค. 2559 24 ส.ค. 2559 ถึง 05 ก.ย. 2559 06 ก.ย. 2559 14 ก.ย. 2559
13 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ระบบ 24 ส.ค. 2559 24 ส.ค. 2559 ถึง 06 ก.ย. 2559 07 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2559
14 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่ (ส่วนขยาย) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ระบบ 23 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 ถึง 05 ก.ย. 2559 06 ก.ย. 2559 15 ก.ย. 2559
15 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารเทศและเครือข่ายสื่อสารของกรมที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2559 ถึง 29 ส.ค. 2559 05 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2559
16 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการทำงานของศูนย์สารสนเทศที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ส.ค. 2559 19 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559 02 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2559
17 สอบราคาจ้างบำรุงรักษา Application ระบบสารสนเทศ รวม 2 รายการ 17 ส.ค. 2559 17 ส.ค. 2559 ถึง 29 ส.ค. 2559 30 ส.ค. 2559 08 ก.ย. 2559
18 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้กับกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ Sokkia รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2559 17 ส.ค. 2559 ถึง 24 ส.ค. 2559 30 ส.ค. 2559 14 ก.ย. 2559
19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวม 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2559 17 ส.ค. 2559 ถึง 24 ส.ค. 2559 30 ส.ค. 2559 14 ก.ย. 2559
20 จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน 10 ส.ค. 2559 10 ส.ค. 2559 ถึง 23 ส.ค. 2559 24 ส.ค. 2559 05 ก.ย. 2559
21 จ้างบำรุงรักษาระบบสแกนเอกสารและเขียนภาพลงฟิล์มไมโครฟิล์ม จำนวน 1 ระบบ 10 ส.ค. 2559 10 ส.ค. 2559 ถึง 22 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 30 ส.ค. 2559
22 จ้างบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์จัดเก็บหลักฐานและบริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ 05 ส.ค. 2559 05 ส.ค. 2559 ถึง 15 ส.ค. 2559 16 ส.ค. 2559 30 ส.ค. 2559
23 สอบราคาซื้อวัสดุ รวม 3 รายการ 15 ก.ค. 2559 15 ก.ค. 2559 ถึง 02 ส.ค. 2559 03 ส.ค. 2559 16 ส.ค. 2559
24 ซื้อกระดาษปอนด์ขาวอย่างดีชนิดม้วน หน้ากว้าง 9.25 นิ้ว จำนวน 60,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ค. 2559 04 ก.ค. 2559 ถึง 11 ก.ค. 2559 15 ก.ค. 2559 11 ส.ค. 2559
25 ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดหมุดทองเหลือง รวม 2 รายการ 01 ก.ค. 2559 01 ก.ค. 2559 ถึง 12 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559
26 ซื้อแฟ้มสารบบที่ดิน แบบแนวนอน จำนวน 40,000 แฟ้ม 30 มิ.ย. 2559 30 มิ.ย. 2559 ถึง 12 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559 25 ก.ค. 2559
27 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 28 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 2559 29 มิ.ย. 2559 ถึง 06 ก.ค. 2559 12 ก.ค. 2559 26 ส.ค. 2559
28 ซื้อกระดาษผนึกผ้าหลังขาวอย่างบางชนิดดี ขนาด 25x36 นิ้ว จำนวน 120 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559 ถึง 01 ก.ค. 2559 07 ก.ค. 2559 11 ส.ค. 2559
29 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 21 มี.ค. 2559 21 มี.ค. 2559 ถึง 01 เม.ย. 2559 04 เม.ย. 2559 25 เม.ย. 2559
30 ซื้อกระดาษปอนด์ขาวชนิดต่างๆ รวม 3 รายการ 11 มี.ค. 2559 11 มี.ค. 2559 ถึง 23 มี.ค. 2559 24 มี.ค. 2559 12 เม.ย. 2559
<< เริ่มต้น < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สิ้นสุด >>
แสดง # ผลลัพท์ 1 - 30 ของ 872