๑๑๔ ปีกรมที่ดิน ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

ช่วงวันที่ :
  ถึง :  
รหัส หัวข้อคำถาม คำตอบ อ่าน ผู้ถาม วันที่ตั้งคำถาม ตอบโดย
5808-126217 การยา้ยออกและสิทธ์ในที่ดิน 10 สิริพงศ์..สีเพชรเจริญ. 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126216 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 0 เกียรติคณิต 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
5808-126215 สอบถามตำแหน่งว่าง (นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 14 วิโรจน์ 31 สิงหาคม 2558 กองการเจ้าหน้าที่
5808-126215 สอบถามตำแหน่งว่าง (นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 14 วิโรจน์ 31 สิงหาคม 2558 กองการเจ้าหน้าที่
5808-126214 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 6 นงนภา 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5808-126212 ขอสอบถามเกี่ยวกับคลองวัดทองเพลง 7 รัชวิน 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126211 ขอใช้ชื่อร่วมที่ดิน 3 สุดารัตน์ 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126210 ขั้นตอนและวิธีการรับที่ดินให้โดยสเน่ห์หา 5 สิเรียม 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126209 การโอนบ้านพร้อมที่ดิน 12 นางสาวพัณณิตา เกษมุล 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126208 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 3 จิระ 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
5808-126207 เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อขายคอนโดให้ต่างชาติ 1 พลอยนภัส เขียวกระจ่าง 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126206 การซื้อขายที่ดิน 5 วงศ์ณาราภ์ 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126205 สอบถามราคาประเมินอาคารชุด 3 เกตุนภัส ฉัตรวรรณชมภู 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
5808-126204 อยากทราบว่า โฉนดที่ดิน เลขที่ ฉ.24569 มันเป็นอย่างไรครับ 3 Jack 29 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126203 การนับวันเสียภาษีเงินได้มาจากการครอบครองปรปักษ์ 1 มะลิวรรณ 29 สิงหาคม 2558 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
5808-126202 ถ้่กรณีอีกคนในโฉนดชื่อร่วมหายแต่ต้องการโอนให้เป็นคนเดียวทำได้ไหมค่ะ 3 ปิยะนันท์ บูรพาทิศ 29 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126201 ต้องการเพิ่มชื่อสามีลงไปในโฉนดที่ดิน กรณีสามีและภรรยาอยู่ต่างประเทศ(ที่ดินได้มาหลังจากสมรส) 1 สุรพงษ์ 29 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
5808-126200 ขอออกโฉนดจาก นส 3 4 รัตนาพร ฝาวัง 29 สิงหาคม 2558 สำนักงานเลขานุการกรม
5808-126197 สอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ นิติบุคคลอาคารชุด 12 ชนาเมธ บุญอาษา 0870883379 27 สิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5808-126196 การขอออกโฉนด ที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเดิมมีพื้นที่สาธารณะ แต่ไม่ได้มีการก่อสร้างตามเอกสารเสนอขาย 9 ไพรวรรณ แสนมาตร 27 สิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5808-126195 ขอทราบราคาประเมินที่ดิน 60 ชญานิศ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
5808-126193 สอบถามราคาประเมินที่ดินรายแปลง 14 รินทราย 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5808-126191 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 5 เณริศา 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
5808-126190 สอบถามราคาประเมินอาคารชุด 10 ชุติมา 25 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
5808-126189 ระยะเวลาในการดำเนินการรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดิน 12 นางสาวเพ็ญพักตร์ เปรื่องบุญ 25 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
5808-126187 ย้าย 59 รอคอย 25 สิงหาคม 2558 กองการเจ้าหน้าที่
5808-126185 สอบถามราคาประเมินอาคารชุด 26 อรุณรัตน์ งามจรัสพงศ์ 25 สิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5808-126184 โฉนดที่ดินติดจำนองไม่มีสำเนา 7 น.ส.ราตรี ดาวศรี 25 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
5808-126183 จะRefinanceพร้อมทั้งลดผู้กู้จาก2เหลือ1คน 5 วัฒนพันธุ์ 24 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
5808-126179 สอบถามค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน 69 นางสุพิชญา 24 สิงหาคม 2558 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
<< เริ่มต้น < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สิ้นสุด >>
แสดง # ผลลัพท์ 1 - 30 ของ 59881