๑๑๓ ปีกรมที่ดิน ๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

แสดงคำถามเกี่ยวกับ
แสดงทั้งหมด
ราคาประเมิน
การออกโฉนด
อาคารชุด
ติดต่อสำนักงานที่ดิน
สอบถามราคาค่าใช้จ่าย
คำถามอื่นๆ
เครือข่ายกรมที่ดิน
คำถามที่ถามบ่อยๆ

เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบจัดการ ถาม - ตอบ

ดูรายงานสถิติถามตอบ
กราฟแสดงสถิติถาม-ตอบ ข้อมูลที่ดิน
ขณะนี้
กำลัง Online 21 คน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 22/09/2014 07:14:09
ช่วงวันที่ :
  ถึง :  
รหัส หัวข้อคำถาม คำตอบ อ่าน ผู้ถาม วันที่ตั้งคำถาม ตอบโดย
5709-120156 สอบถามราคาประเมินที่ดินรายแปลง 78 Amporn Sunprasert 19 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
5709-120155 สอบถามราคาประเมินที่ดินรายแปลง 15 สุขศิริ 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
5709-120154 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 23 KASEMSAK 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
5709-120152 ถ้าพ่อจะโอนที่ดินมรดกให้ลูก 69 Mouse235 18 กันยายน 2557 สำนักงานเลขานุการกรม
5709-120151 เรื่องโอนที่ดิน 66 หนุ่ม 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
5709-120150 การขอบ่งแยกโฉนด ต้องรับโอนมรดกก่อนหรือไม่ 27 สุชาติ แก้วอินทร์ชัย 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
5709-120149 การขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 18 สมยศ 18 กันยายน 2557 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
5709-120148 โฉนดที่ดินหาย 20 สุรพงษ์ 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
5709-120147 ต.สุรนารี หน่วยงานมาสำรวจที่ดินครอบครอง จะออก สปก ให้ เราจะรอออกฉโนดจาก กรมที่ดินได้ไหม และเมื่อไร 12 ชัชชน 18 กันยายน 2557 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
5709-120146 การจดทะเบียนโอนมรดกที่ดิน 28 วีระชัย 18 กันยายน 2557 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
5709-120144 สอบถามราคาประเมินที่ดินรายแปลง 11 Amporn Sunprasert 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
5709-120143 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 1 วุฑฒิชัย 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
5709-120141 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 1 วุฑฒิชัย 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
5709-120140 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 2 นายสมนึก นพนิตย์ 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
5709-120138 การออกโฉนดที่ดิน 32 ร.อ.วีระชน เรียงอมรรัตน์ 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
5709-120137 ขอทราบตำแหน่งโฉนดที่ดิน 11 นายสมนึก สีเถื่อน 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
5709-120136 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 0 นายฉลอง ใจแก้ว 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
5709-120135 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 2 ทิพย์รัตน์ สุวรรณกูล 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
5709-120134 โฉนดที่ดิน 14 ทักษิณา 18 กันยายน 2557 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
5709-120133 ปลัด อบต. หรือนายก อบต. สามารถรับรองที่ดินกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน(ภ.ท.บ.๕) ได้หรือไม่ 32 ยุทธการณ์ 18 กันยายน 2557 สำนักงานเลขานุการกรม
5709-120132 รับมรดกที่ดินว่างเปล่า 16 นางสุดา วานิชชานนท์ 18 กันยายน 2557 สำนักงานเลขานุการกรม
5709-120131 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 2 นางอำไพ คำวะรัตน์ 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
5709-120130 ขอทราบข้อมูล 13 ชาติชาย นิยมลักษณ์ 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
5709-120129 การโอนที่ดิน 17 Datchanee 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
5709-120128 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 4 อิงอร เนียมแตง 18 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
5709-120127 การรับรองสำเนาเอกสาร 58 ปรเมศวร์ พินิจจันทร์ 17 กันยายน 2557 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
5709-120126 สอบถามราคาประเมินที่ดินรายแปลง 50 อดิศักดิ์ 17 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
5709-120125 สอบถามซื้อจำนวน 6 ไร่ ออกโฉนด 4 ไร่ อีก 2 ที่ดินป่าสงวนจะออกเป็นโฉนดได้หรือเเปล่า 46 สุวรรณา 17 กันยายน 2557 สำนักงานเลขานุการกรม
5709-120124 สอบถามราคาประเมินที่ดินรายแปลง 16 whanploy 17 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
5709-120123 สอบถามราคาประเมินที่ดินเป็นโซน / บล็อค 6 นพรัตน์ กอบธัญกรณ์ 17 กันยายน 2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
<< เริ่มต้น < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สิ้นสุด >>
แสดง # ผลลัพท์ 1 - 30 ของ 54528