๑๑๔ ปีกรมที่ดิน ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 13/02/2016 15:44:18
mod_vvisit_counterวันนี้2118
mod_vvisit_counterเมื่อวาน11115
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้60734
mod_vvisit_counterเดือนนี้132451

กิจกรรมกรมที่ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกองการเจ้าหน้าที่

ข่าวหนังสือพิมพ์

วิสัยทัศน์-กรมที่ดิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เว็บไซต์หน่วยงานภายใน รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการ ระบบแจ้งรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ กรมธนารักษ์-ค้นหาราคาประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ - กรมที่ดิน โครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน ศูนย์ดำรงธรรม คู่มือประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โปรแกรม มาตรการ 0.01 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
รŠร—ยบยครฉยนยพร—รฉยนยทร•รจรƒร‘ยบยผร”ยดยชรยบยขรยงรŠร“ยนร‘ยกยงร’ยน
รŠร—ยบยครฉยนรƒร’ร‚ร…รร รร•ร‚ยดยกร’รƒยจรจร’ร‚ร ยงร”ยนร ยดร—รยนรƒร’ร‚ยบร˜ยคยคร…

ลิงค์ภายในกรมที่ดิน

ฐานข้อมูลรัฐ โปรแกรมบริหารงานช่าง ค้นหาข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ และระวางแผนที่ การบริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการตรวจสอบ ส.ค.1 ระบบให้บริการข้อมูลภาพแผนที่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษี และอากรของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โปรแกรมคำนวณรังวัดในสำนักงานที่ดิน รายงานผลการรังวัด ระบบนัดหมาย ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ เครือข่ายกรมที่ดิน จองพัสดุออนไลน์ กรมที่ดิน ระบบการจัดการสารสนเทศ MIS จ.สมุทรสาคร นัดจดทะเบียนล่วงหน้าทาง WebSite 

ลิงค์เพื่อนบ้าน

Left direction
ฐานข้อมูลรัฐ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
เศรษฐกิจพอเพียง
กรมการจัดหางาน
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
โครงการศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลอวกาศสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
การบินไทย: กองขายภาคราชการและองค์กร
รายงานสรุปและฉบับสมบูรณ์ - แถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คลังข่าวกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
เสียงปฏิรูปฉบับแม่น้ำ 5 สาย
วุฒิสภา
ฐานข้อมูลรัฐ
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รับฟังความเห็นด้านกฏหมายไทย - เปิดให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นด้านกฏหมาย ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านกฏหมาย รับฟังความคืดเห็นด้านกฏหมาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
Right direction