หน้าหลัก arrow ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดาวน์โหลด

  อ่านทั้งหมด...

  ค้นหาข้อมูล

  เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน
  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมที่ดิน
  แผนสร้างราชการใสสะอาดและป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน
  กิจกรรมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน
  ข้อบังคับกรมที่ดินว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2552
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  มาตรฐานความโปร่งใสฯ
  ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
  เครือข่ายกรมที่ดินใสสะอาด
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  ค่านิยมของข้าราชการกรมที่ดิน (E-DNA)
  เผยแพร่ข่าวสารภายในกลุ่มงานคุ้มครองจริยะรรมกรมที่ดิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผนป้องกันการทุจริต ปี 2554
   
  คุณมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในเว็บไชต์นี้มากน้อยเพียงใด
   

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


  มติ ครม.เกี่ยวกับการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พิมพ์ อีเมล์
   
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พิมพ์ อีเมล์
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน