ยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการเพิ่มช่องการรับชำระเงินผ่านธนาคารจากการเสนอบริการของธนาคารกสิกรไทย พิมพ์ อีเมล์


 

นายสุธี เธียรกัลยา รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินผ่านธนาคาร

จากการเสนอบริการของธนาคารกสิกรไทย
ณ ห้องประชุม2 ชั้น6 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553


 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการเพิ่มช่องการรับชำระเงินผ่านธนาคารจากการเสนอบริการของธนาคารกรุงเทพ พิมพ์ อีเมล์

นายสุธี เธียรกัลยา รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินผ่านธนาคาร

จากการเสนอบริการของธนาคารกรุงเทพ
ณ ห้องประชุม2 ชั้น6 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน พิมพ์ อีเมล์
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน
ผ่านช่องทาง Internet Banking ATM Payment และบัตรธุรกิจกสิกรไทย
(K-Corporate Payment Card) กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ดาวน์โหลด
2 คู่มือการรับชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตทุกธนาคาร ดาวน์โหลด
3 คู่มือการรับชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตทุกธนาคาร ดาวน์โหลด
4 คู่มือระบบการควบคุมการเงินสำนักงานที่ดินหน่วยงานย่อย (ใหม่) ดาวน์โหลด
5 รวมระเบียบและหนังสือเวียนการเงินสำนักงานที่ดินหน่วยงานย่อย ดาวน์โหลด
6 แผนการสอนวิชาระบบการควบคุมการเงินสำนักงานที่ดินหน่วยงานย่อย (ใหม่) ดาวน์โหลด
7 PowerPoint บรรยายระบบการควบคุมการเงินสำนักงานที่ดินหน่วยงานย่อย ดาวน์โหลด
8 คู่มือการตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMIS บทที่ 1 - บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก


 
เจ้าหน้าที่กองคลังร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย พิมพ์ อีเมล์


 

ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ" ประชาชนชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน"
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 หน้ากองคลัง ในวันที่ 20 เมษายน 2553 
 
มอบรางวัลสลากกาชาด พิมพ์ อีเมล์
 
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ถูกสลากกาชาดรางวัลเลขท้าย 3 ตัว
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ กองคลัง กรมที่ดิน
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 93