ยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ
การรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร พิมพ์ อีเมล์
 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินค่าเช่าบ้าน พิมพ์ อีเมล์
ข้าบัญชีในเดือน

 

 
กุมภาพันธ์ 2558
- งานโฉนดที่ดินฯ
- งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินฯ
- งานที่ดินของรัฐฯ ยากจน
- งานที่ดินของรัฐฯ บริหาร

มีนาคม 2558
- งานโฉนดที่ดินฯ
- งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินฯ
- งานที่ดินของรัฐฯ ยากจน
- งานที่ดินของรัฐฯ บริหาร

เมษายน 2558
- งานโฉนดที่ดินฯ
งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินฯ
งานที่ดินของรัฐฯ บริหาร
   


 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ พิมพ์ อีเมล์
ระบบสแกนขัดข้อง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
ได้ที่ 02 1415975 , 1415985รายชื่อเข้าบัญชี 25 ธันวาคม 2557

*** การนำเงินเข้าบัญชี จะเข้าเดือนละ ๑ ครั้ง
และกดรับเงินได้ วันเดียวกับวันรับเงินเดือน
(ธ.กรุงไทย แบ็งค์จะคีย์เข้าบัญชีให้ตอนเช้า
ธ.ไทยพาณิชย์ แบ็งค์จะคีย์เข้าบัญชีให้ตอนบ่าย) ***

 
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์ อีเมล์

www.dol.go.th/finance/images/medias/finance/km008.pdf1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

-ประจำเดือน ตุลาคม 2553
-ประจำเดือน กันยายน 2553


2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
-ประจำเดือนมีนาคม 2554

-ประจำเดือนมกราคม 2554- ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2553

- ประจำเดือน กันยายน 2553

-ประจำเดือน กันยายน 2553
 
บันทึกข้อตกลงการเชื่อมระบบ GFMIS กับเครือข่าย GIN พิมพ์ อีเมล์นายบุญเชิด คิดเห็น รองอธิบดีกรมที่ดิน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(GIN) กับ ระบบ GFMiS
เพื่อผลักดันให้เกิดระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 88