ยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ
บันทึกข้อตกลงการเชื่อมระบบ GFMIS กับเครือข่าย GIN พิมพ์ อีเมล์นายบุญเชิด คิดเห็น รองอธิบดีกรมที่ดิน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(GIN) กับ ระบบ GFMiS
เพื่อผลักดันให้เกิดระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553
 
พิธีมอบโล่ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน พิมพ์ อีเมล์
 นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  อธิบดีกรมที่ดิน
ร่วมงานมอบโล่แสดงความขอบคุณจากธนาคารกสิกรไทยแก่กรมที่ดินและร่วมรับประทานอาหารเย็น
ณ ห้องจูปิเตอร์  อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2553
 
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ พิมพ์ อีเมล์
 
งานแถลงข่าว "K-Corporate Payment Card" พิมพ์ อีเมล์ 
 
 
 
 
กรมที่ดินร่วมงานแถลงข่าวบริการ " K-Corporate Payment Card "
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ 2 ธันวาคม 2552


 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 85