ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างสำนัก
ผลการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
หนังสือเวียน ระเบียบและคำสั่ง
ปัญหาและข้อพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘ (ส.ค.๑)
การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวข้องกับสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สาระน่ารู้
การพัฒนาบุคลากร
หนังสือเวียน / ข้อสั่งการ
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ
แผนที่ตั้งสำนักฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

พื้นที่ดำเนินการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี-ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์ พิมพ์ อีเมล์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เดือน ธันวาคม 2555 - มกราคม 2556

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

หมู่บ้าน

กาญจดิษฐ์

ท่าทอง

3

บ้านวัดจันทร์

2

บ้านท่าโพธิ์

4

บ้านท่าสะท้อน

พระแสง

ไทรขึง

1

บ้านสามพัน

2

บ้านควนผู้

3

บ้านควนเสียน

4

บ้านบ่อนไก่

ท่าชนะ

ท่าชนะ

2

บ้านชั่งทำ

3

บ้านหนองขนุน

4

บ้านหนองหวาย

9

บ้านดอนเฟือง

พุนพิน

ลีเล็ด

4

บ้านห้วยทรัพย์

5

บ้านบางพลา

7

บ้านคลองกอ

พนม

พังกาญจน์

1

บ้านพังกาญจน์

เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2556

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

หมู่บ้าน

กาญจดิษฐ์

ท่าทอง

2,3,4,8

ท่าโพธิ์,วัดจันทร์,ท่าสะท้อน,ดอนสน

กระแดะ

9

ท่าช้าง

พลายวาส

3

ในราม

พระแสง

ไทรขึง

12

สามพัน,ควรภู่

ไทรโสภา

12

บางรอ

อิปัน

3,10

ใสท้อนกลาง,บางหยด

บางสวรรค์

1,4,6

เกาะน้อย,บนนา,หมาก

ชัยบุรี

สองแพรก

2

น้ำแดง

คลองน้อย

5

น้ำแดง

ท่าชนะ

ท่าชนะ

8,9,7

หนองปรือ,ดอนเฟือง,ปากน้ำ

พุนพิน

ลีเล็ด

8,7

ครองรัง,คลองกอ

ท่าโรงช้าง

1

บ้านทุ่งเขียด

คีรีรัฐนิคม

กระเปา

3

ทำเรียง

จังหวัดชุมพร

เดือน ธันวาคม 2555 - มกราคม 2556

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ละแม

สวนแตง

2,3

บ้านดวด,บ้านในดวด

6,9

บ้านหนองบัว,บ้านทะเลงาม

1,8

บ้านนาจีนซิ้ว,บ้านควนผาสุข

7

บ้านสวนสมบูรณ์

ปะทิว

ดอนยาง

13

บ้านในบ้าน

12

บ้านทุ่งน้ำใส

6

บ้านทุ่งมังกะตาล

1

บ้านมาบอำมฤต

14

บ้านดอนทรายงาม

11

บ้านกรมหลวง

หลังสวน

บางน้ำจืด

13,3

บ้านท้องครก,บ้านแหลมหญ้า

4,8

บ้านบางหยี,บ้านหนองไก่ปิ้ง

6,5

บ้านบางมุด,บ้านคลองวงศ์

12

บ้านน้ำลอด

นาข่า

7

บ้านหนองปลา

เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2556

อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ละแม

สวนแตง

6,9,4

หนองบัว,ทะเลงาม,ดอนแค

ปะทิง

ชุมโค

4,5

คลองวังช้าง,บางจาก

หลังสวน

บ้านควร

5,9,11,13

ช่องสะท้อน,ทุ่งควน,วัดเหนือ,คลองก,ทุ่งขุนพรม

ตะโก

6,8,9,12

ควนดิน,,เขาเหลง,ควนเสาธง,ห้วยคล้า

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >