หน้าหลัก arrow ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างสำนัก
ผลการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
หนังสือเวียน ระเบียบและคำสั่ง
ปัญหาและข้อพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘ (ส.ค.๑)
การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวข้องกับสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สาระน่ารู้
การพัฒนาบุคลากร
หนังสือเวียน / ข้อสั่งการ
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ
แผนที่ตั้งสำนักฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล์

1.     ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - เชียงราย

2.     ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง - พะเยา - แพร่ - น่าน

3.     ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร - ตาก - สุโขทัย

4.     ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - เพชรบูรณ์ - พิจิตร - นครสวรรค์

5.     ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดอุดรธานี

6.     ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ

7.     ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม(๑) - สกลนคร

8.     ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่ดินจังหวัดนครพนม(๒) มุกดาหาร

9.     ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น - ชัยภูมิ - กาฬสินธุ์

10.  ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด - ยโสธร - มหาสารคาม

11.  ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี - ศรีสะเกษ

12.  ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครราชสีมา - บุรีรัมย์ - สระแก้ว

13.  ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - ระนอง - ชุมพร

14.  ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่ - นครศรีธรรมราช - พังงา - ตรัง

15.  ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา –พัทลุง- สตูล

16.  ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

 
< ก่อนหน้า