ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างสำนัก
ผลการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
หนังสือเวียน ระเบียบและคำสั่ง
ปัญหาและข้อพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘ (ส.ค.๑)
การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวข้องกับสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สาระน่ารู้
การพัฒนาบุคลากร
หนังสือเวียน / ข้อสั่งการ
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ
แผนที่ตั้งสำนักฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

งานควบคุมการสร้างระวางแผนที่ พิมพ์ อีเมล์

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของระวางแผนที่ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินดำเนินการเสร็จแล้ว

2.2 ลงสารบัญควบคุมการสร้างระวางแผนที่ในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000

2.3 จัดส่งระวางแผนที่ให้กองการพิมพ์เพื่อถ่ายแผ่นพิมพ์ คู่ฉบับ

2.4 จัดส่งระวางแผนที่ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาส่วนแยก ใช้ในราชการ

2.5 ประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ในเรื่องการจัดสร้างระวางแผนที่

2.6 ตรวจสอบการขอเบิกระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 50,000 (น.ส. 3 ก)

ที่จังหวัดขอเบิก

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >