..:: วิสัยทัศน์ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง " เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการและฐานข้อมูลที่ดิน " ::..
ข่าวสารต่าง ๆ
 
 
ฝ่ายงานในสำนักงานที่ดิน

       ข่าวการบรรจุแต่งตั้ง
       หนังสือเวียน/คำสั่งกรมที่ดิน
       รายงานการประชุม
       หนังสือเวียน/คำสั่งสำนักงาน
       การจัดการความรู้ ( KM )

       กระดานข่าวเล่าทุกข์
       สมุดเยี่ยมชม
       กิจกรรมต่างๆ
       สำนักงาน กพ.
       เสียภาษี On line
    
 
    ฝ่ายอำนวยการ
    ฝ่ายทะเบียน
    ฝ่ายรังวัด
    กลุ่มงานวิชาการที่ดิน
    ฝ่ายควบคุมฯ ( คร. )
   สำนักงานที่ดิน สาขา / อำเภอ
 
แนะนำประชาชน
 
    การติดต่อสนง.ที่ดิน เบื้องต้น
    ค่าธรรมเนียมภาษี และอากร
    ...การมอบอำนาจ...
    ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ...
    ตัวอย่างคำขอจดทะเบียน...


   ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

..:: ศูนย์รวมลิงค์ ::..
 
 
..:: มุมการศึกษา ::..

  
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
      เล่ม 1-13

   แนวทางส่งเสริมคุณธรรม
      นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

   ศูนย์อินเตอร์เนตสร้างสรรและ
       ปลอดภัยเพื่อเยาวชน

  
ห้องเรียนทันข่าว
   SCHOOLNET THAILAND
   GURU ONLINE

ประชาสัมพันธ์กระดานข่าวของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
..:: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ::..
   
     
 
..:: เรียนรู้เพื่อชีวิต ::..
 
 
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
เรียนรู้ธรรมนำชีวิต - Dhammajak.net
 
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา
 
 
 
 
 
 
user-online 
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ  
 
 
บรรยากาศการทำงาน  
 

..:: สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ::.
..:: ถนนบุญวาทย์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ::..
..:: TEL . 0-5422-8100 , 0-5422-7420 ::..