ข่าวประชาสัมพันธ์

       ขอเลื่อนงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี  ๒๕๕๔  จากวันเสาร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เป็นวันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมริชมอนด์  ถนนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี   

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คุณรัตนาวดี  ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๗๓ , คุณวราพงษ์  ๐๘ ๑๙๓๙ ๙๑๔๔

…………………………………………………

 

 ..หน้าแรก