​​รูปข่าว270661.jpg


เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ส่วนพัฒนาการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม      และสนับสนุนการยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)        ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี นครปฐม ชัยนาท พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี​