หน้าหลัก arrow มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง arrow ชื่อตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ

กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  อ่านทั้งหมด...

  ค้นหาข้อมูลใน กจ.

  เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  กรมที่ดิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองการเจ้าหน้าที่
  บรรจุแต่งตั้ง/เลื่อน/ย้าย
  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ฝ่ายสรรหาฯ
  แบบฟอร์ม
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
  ตรวจสอบประวัติเครื่องราชฯ
  ประกาศเกษียณอายุราชการ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ฌาปนกิจสงเคราะห์
  ความรู้บทบาทหญิงชาย
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  แบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง (Job Description)

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  คิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ กจ.
   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กจ.

  ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2553
  ชื่อตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ