หน้าหลัก arrow ลูกจ้างประจำ

กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  อ่านทั้งหมด...

  ค้นหาข้อมูลใน กจ.

  เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  กรมที่ดิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับกองการเจ้าหน้าที่
  บรรจุแต่งตั้ง/เลื่อน/ย้าย
  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ฝ่ายสรรหาฯ
  แบบฟอร์ม
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
  ตรวจสอบประวัติเครื่องราชฯ
  ประกาศเกษียณอายุราชการ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ฌาปนกิจสงเคราะห์
  ความรู้บทบาทหญิงชาย
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  แบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง (Job Description)

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  คิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ กจ.
   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กจ.

  ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2553
  ลูกจ้างประจำ


  การบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ พิมพ์ อีเมล์


   

   


  ระเบียบ และ ประกาศ


   
  แบบฟอร์ม