หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
นโยบายและแผนงาน
โครงการของ สจร.
องค์ความรู้
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)
ผลการดำเนินการของ สจร.
Download
รวม Link ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ติดต่อเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด และกรุงเทพมหานคร พิมพ์ อีเมล์

แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรัอมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด และกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

download แบบตอบรับที่นี่!!!!
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ กบช. พิมพ์ อีเมล์

ด้วยกรมที่ดินจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) และคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ที เค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละจังหวัดมีจำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๒. หัวหน้าฝ่ายรังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด

๓. เจ้าหน้าที่ที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

(ดูรายละเอียด ที่นี่!!!)
 
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ พิมพ์ อีเมล์      การประชุมคณะกรรมการบูรณาการ

การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

 


เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการฯ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร กรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่ดิน ได้แก่ นายประทีป เจริญพร นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายทวีชัย ลิยี่เก ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ ในส่วนของกรมที่ดินมีนายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยในการประชุมได้พิจารณาในประเด็นสำคัญในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการในด้านต่างๆ ของ กบช. และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น

 
 
 
ระเบียบ/คำสั่ง พิมพ์ อีเมล์

ระเบียบ


คำสั่ง

 
คำสั่ง พ.ศ. 2542 พิมพ์ อีเมล์
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 146