หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
นโยบายและแผนงาน
โครงการของ สจร.
องค์ความรู้
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)
ผลการดำเนินการของ สจร.
Download
รวม Link ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ติดต่อเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด/กรุงเทพฯ พิมพ์ อีเมล์

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร และฝึกอบรมหลักสูตร
การใช้ระบบสำรวจการลงทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

 


เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดและกรุงเทพมหานครและฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบสำรวจการลงทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ และอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน มีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หัวหน้าฝ่ายรังวัด เจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน ๒๓๑ คน โดยสำนักจัดการที่ดินของรัฐได้ดำเนินการร่วมกับสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่จัดโครงการสัมมนาดังกล่าว มีนายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda) และวิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ โดยในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดิน จังหวัดและกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสำรวจการลงทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
 
โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด/กรุงเทพฯ พิมพ์ อีเมล์
กรมที่ดินได้มีคำสั่ง ที่ ๔๖๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หัวหน้าฝ่ายรังวัด เจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดและกรุงเทพมหานครและฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบสำรวจการลงทะเบียนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดและเข้ารับการสัมมนาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
 

 


 
แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด และกรุงเทพมหานคร พิมพ์ อีเมล์

แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรัอมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด และกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

download แบบตอบรับที่นี่!!!!
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ กบช. พิมพ์ อีเมล์

ด้วยกรมที่ดินจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) และคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ที เค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละจังหวัดมีจำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๒. หัวหน้าฝ่ายรังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด

๓. เจ้าหน้าที่ที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

(ดูรายละเอียด ที่นี่!!!)
 
ระเบียบ/คำสั่ง พิมพ์ อีเมล์

ระเบียบ


คำสั่ง

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 148