หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
นโยบายและแผนงาน
โครงการของ สจร.
องค์ความรู้
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)
ผลการดำเนินการของ สจร.
Download
รวม Link ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ติดต่อเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ พิมพ์ อีเมล์      การประชุมคณะกรรมการบูรณาการ

การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

 


เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการฯ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร กรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่ดิน ได้แก่ นายประทีป เจริญพร นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายทวีชัย ลิยี่เก ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ ในส่วนของกรมที่ดินมีนายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยในการประชุมได้พิจารณาในประเด็นสำคัญในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการในด้านต่างๆ ของ กบช. และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น

 
 
 
ระเบียบ/คำสั่ง พิมพ์ อีเมล์

ระเบียบ


คำสั่ง

 
คำสั่ง พ.ศ. 2542 พิมพ์ อีเมล์
 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พิมพ์ อีเมล์

 

 
การตรวจติดตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พิมพ์ อีเมล์การตรวจติดตาม

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

 


เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายชัชวาล สมจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อชี้แจงให้คำแนะนำรับฟังปัญหาอุปสรรคตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหัวหน้าหน่วยจัดที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ทั้งสองหน่วยร่วมในการการตรวจ อีกทั้งได้ลงพื้นที่แปลงที่สาธารณประโยชน์ “ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โนนสลักได” อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และที่สาธารณประโยชน์แปลง “หนองปลึด” อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการด้วย ซึ่งผลการดำเนินการได้รับการประสานความร่วมมือด้วยดีจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สองจังหวัด และหน่วยจัดที่ดินฯ อีกทั้งได้ร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

การตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

 
 

การตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 144