หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
นโยบายและแผนงาน
โครงการของ สจร.
องค์ความรู้
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)
ผลการดำเนินการของ สจร.
Download
รวม Link ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ติดต่อเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

กำหนดการสวดพคระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายขวัญชัย แว่นจันทร์ นายช่างรังวัดชำนาญงาน พิมพ์ อีเมล์

กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายขวัญชัย แว่นจันทร์

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

ด้วยนายขวัญชัย แว่นจันทร์ ตำแหน่งนายช่างรังวัดชำนาญ ฝ่ายรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้ถึงแก่กรรมด้วยอบุติเหตุ ซึ่งเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดงิ้วราย ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีกำหนดการดังนี้


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๖

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รดน้ำศพ

วันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๙.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๖.๐๐ น. ฌาปนกิจศพ 
กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เกียว ฉั่วสวัสดิ์ ณ วัดบางปิ้ง จ.สมุทรปราการ พิมพ์ อีเมล์

กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เกียว ฉั่วสวัสดิ์

มารดา นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ณ วัดบางปิ้ง จ.สมุทรปราการ

 วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๙.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม ทุกคืน

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๑.๐๐ น. เลี้ยงพระ ฉันเพล

เวลา ๑๔.๓๐ น. เคลื่อนศพขึ้นสู่เมรุ

เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงรายละเอียดกำหนดการ, แผนที่วัดบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ (download)


 

 
 
ระเบียบ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พิมพ์ อีเมล์
 
อธิบดีกรมที่ดินตรวจเยี่ยมหน่วยจัดที่ดิน อำเภอแม่สะเรียง ขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิมพ์ อีเมล์


 

อธิบดีกรมที่ดินตรวจเยี่ยมหน่วยจัดที่ดิน
อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม
และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๖

 


            เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๖ นาย บุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสมคิด ศริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ นายสุเมธ กลีบขจร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายสมชาย โชติธรรมธรา ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการที่ดิน นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ นายประสพโชค ปิยโชติสุกิจ เลขานุการกรม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ นางสาวยาจิตต์ สีมาพลกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน นายธีรพงศ์ สติตรง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินของรัฐ และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยจัดที่ดินตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ในพื้นที่อำเภออำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้ปลูกป่าตามโครงการ ชาวดินรวมใจปลูกป่า ๘๐ ร้อยกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ในพื้นที่บริเวณหน่วยจัดที่ดินอีกด้วย

หน่วยจัดที่ดินอำเภอแม่สะเรียง 

หน่วยจัดที่ดินอำเภอขุนยวม

 

หน่วยจัดที่ดินอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 
โครงการชาวดินรวมใจปลูกป่า ๘๐ ร้อยกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิมพ์ อีเมล์

โครงการ “ชาวดินรวมใจปลูกป่า ๘๐ ร้อยกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนบ้านแม่กองแป อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๖ นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสมคิด ศริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ นายสุเมธ กลีบขจร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายสมชาย โชติธรรมธรา ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการที่ดิน นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ นายประสพโชค ปิยโชติสุกิจ เลขานุการกรม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ นางสาวยาจิตต์ สีมาพลกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน นายธีรพงศ์ สติตรง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินของรัฐ และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้เดินทางปลูกป่าตามโครงการ “ชาวดินรวมใจปลูกป่า ๘๐ ร้อยกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านแม่กองแป อำเภอแม่สะเรียง นอกจากนี้ นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะ ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองแปด้วย

โครงการ “ชาวดินรวมใจปลูกป่า ๘๐ ร้อยกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” เป็นการสนับสนุนโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพในการปลูกป่าน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้รักและหวงแหนพื้นที่ป่า โดยในส่วนโครงการ “ชาวดินรวมใจปลูกป่า ๘๐ ร้อยกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” จะดำเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา โดยส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

 
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 43 - 56 จาก 144