หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
นโยบายและแผนงาน
โครงการของ สจร.
องค์ความรู้
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)
ผลการดำเนินการของ สจร.
Download
รวม Link ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ติดต่อเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ส่วนจัดการที่ดินของรัฐ พิมพ์ อีเมล์

ส่วนจัดการที่ดินของรัฐ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ การนำที่ดินขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงการเมือง การสงวน ถอนสภาพ โอน และแลกเปลี่ยนที่ดินสาธารณประโยชน์ การขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ การขออนุญาตดูดทราย การขอสัมปทานและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ การศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การพิจารณาตอบข้อหารือและเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการใช้และจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ