สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจกรมที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า
บทความทางวิชาการ
ประเด็นถาม-ตอบที่น่าสนใจ
ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน
English Language Information
เกร็ดความรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

โครงสร้างผู้บริหาร พิมพ์ อีเมล์

 

 

นายโศภนมิตร์ บุนนาค
ผู้อำนวยการ
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน


นายสยุมภู สุรเกียรติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน 

นางสาววิจิตร สุขมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐาน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนกำหนดสิทธิ
ในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน