สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจกรมที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า
บทความทางวิชาการ
ประเด็นถาม-ตอบที่น่าสนใจ
ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน
English Language Information
เกร็ดความรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

บทความสาระ พิมพ์ อีเมล์

29.การตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินและการตรวจสอบหลักทรัพย์

28. แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับกรณีที่ดินที่ชายตลิ่งที่ถูกน้ำเซาะพัง

27. ลดค่าธรรมเนียมจำนองช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26. ปัญหาการโอนสิ่งปลูกสร้างกรณีไม่ปรากฎหลักฐานการได้มาของสิ่งปลูกสร้าง

25. ปัญหากรณีการขอให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือขอให้แจ้งคู่กรณีที่ขอจดทะเบียนทราบว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนมีการฟ้องร้องกันอยู่ในศาล

24.ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดินและตรวจสอบหลักทรัพย์

23.การดำเนินการกับคำขอที่ค้างระหว่างดำเนินการของฝ่ายทะเบียน ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานค้างของสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕

22. การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน

21. การดำเนินการและการยกเลิกคำขอที่ค้างระหว่างดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

20.คำบรรยายเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน


19. ข้อแตกต่างระหว่างภาระจำยอมกับทางจำเป็น

18. การจดทะเบียนควบ-โอน-แปรสภาพของบริษัทลักษณะต่าง ๆ

17. แนวคิดของสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์

16. ตัวอย่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการจดทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

15. สรุปมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ปีที่ 2

14. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

13. สรุปมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มีนาคม 2551 และมาตรการตามมติ

12. มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์+ห้องชุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551คณะรัฐมนตรี 22 เมษายน 2551

11. ทางจำเป็น

10. การโอนมรดกโดยมีผู้จัดการมรดก

9.
การครอบครองปรปักษ์

8. สรุปสาระสำคัญการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม .. ๒๕๔๒ ทางปฏิบัติในการจดทะเบียนการเช่า การจำนองสิทธิการเช่า และการโอนมรดกสิทธิการเช่าตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

7. การให้บริการประชาชนในการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

6. สรุปการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และภาษีอากร การจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก

5. คำแนะนำเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝาก

4. คำถาม-คำตอบที่ประชาชนควรรู้

3. บทความ เรื่อง การจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์และการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์

2. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

1. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการขอรับมรดกที่ดิน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >