สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจกรมที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า
บทความทางวิชาการ
ประเด็นถาม-ตอบที่น่าสนใจ
ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน
English Language Information
เกร็ดความรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

สาระน่ารู้ พิมพ์ อีเมล์

๑. สรุปการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว

๒. มาตรการบังคับและลงโทษในการถือที่ดินแทนคนต่างด้าว

๓.สรุปการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าว

๔.สรุปการได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนต่างด้าว และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว


๕.สรุปการเช่าที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

๖.สรุปการได้มาซึงที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว

๗. แนวทางพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดินเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิในที่ดิน

๘. คนต่างด้าวแจ้ง ส.ค.๑ (คนไทยที่ครอบครองต่อเนื่อง นำ ส.ค.๑ มาใช้ออกโฉนดที่ดินได้)

๙. คนต่างด้าวไม่มีสิทธิจดทะเบียนรับโอนที่ดินตามคำสั่งศาล

๑๐. หลักเกณฑ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวในประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ

๑๑. คนต่างด้าวมีสิทธิที่จะถือครองที่ดินในประเทศไทยได้เพียงใด ?

๑๒. ทำอย่างไรเมื่อต้องการตรวจสอบหลักทรัพย์

๑๓. ทำอย่างไรเมื่อต้องการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน/ห้องชุด

๑๔. คนต่างด้าวสามารถเช่าที่ดินในประเทศไทยได้หรือไม่ ?

๑๕. คนต่างด้าวสามารถถือครองที่ดินและห้องชุดในประเทศไทยได้หรือไม่ ?
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >