สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจกรมที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า
บทความทางวิชาการ
ประเด็นถาม-ตอบที่น่าสนใจ
ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน
English Language Information
เกร็ดความรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา พิมพ์ อีเมล์
ติดต่อ สมท.


สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารบี   ชั้น 5

โทรศัพท์  0  2141  5752     โทรสาร  0  2143  9121

 

ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โทรศัพท์  0  2141  5758   66     โทรสาร  0  2143  9124

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โทรศัพท์  0  2141  5763  -  4

               

ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน
โทรศัพท์  0  2141  5769  -  72     โทรสาร  0  2143  9125
ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการกำหนดสิทธิในที่ดิน
โทรศัพท์  0  2141  5769  -  70

               

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  15752  หรือ  15758  -  66  หรือ  15769  -  72