สารบัญ

ความเป็นมา

หลักการทำงาน ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ สถานภาพ ถาม - ตอบ Download

: สารบัญ :

 

ความเป็นมาของโครงการ

หลักการทำงานของโปรแกรม

ประโยชน์ของโปรแกรม

       - พิมพ์ใบนัดรังวัด  (ตัวอย่าง)

       - พิมพ์หมายแจ้งข้างเคียง (ทด.38)  (ตัวอย่าง)

       - พิมพ์ใบทด.81 (ตัวอย่าง)

       - พิมพ์ซอง ใบนำส่ง  ใบเหลือง  (ตัวอย่าง)

       - จัดทำรายงานผลงานรังวัด ร.ว.19 ข (ตัวอย่าง)

       - การค้นหาข้อมูลเรื่องที่รังวัด 

       - ติดตามงานต่างๆภายในฝ่ายรังวัด

ประชาสัมพันธ์โครงการ

       - โครงการติดตั้งโปรแกรมฯ ปีงบประมาณ 2550  จำนวน 3 จังหวัด 20 สำนักงาน 

       - โปรแกรมบริหารงานช่าง Version ใหม่(13 เมย. 49)

        - แจกฟรี !  CD โปรแกรมบริหารงานช่าง

        - อบรมโปรแกรมบริหารงานช่าง ปีงบประมาณ2550

สถานภาพโครงการ

        -  ปัจจุบัน ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมบริหารงานช่างแล้ว 

           จำนวน 18 จังหวัด รวม 95 สำนักงาน

       - ส่งมอบแผ่นซีดีโปรแกรมพร้อมคู่มือให้สำนักงานที่ดิน 

             ปีงบประมาณ 2547 จำนวน 156 สำนักงาน

             ปีงบประมาณ 2548 จำนวน  28  สำนักงาน

             ปีงบประมาณ 2549 จำนวน  127  สำนักงาน      

        - จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมบริหารงานช่าง    

          ให้กับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานที่ดิน

             ปีงบประมาณ 2546 จำนวน 1 รุ่น รวม 44 คน

             ปีงบประมาณ 2547 จำนวน 3 รุ่นๆละ 30 คน รวม 90 คน

            - รุ่นที่1/47รุ่นที่2/47รุ่นที่3/47

             ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 1 รุ่น รวม 25 คน

            ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 2 รุ่น รวม 50 คน

             ปีงบประมาณ 2550 จำนวน 1 รุ่น รวม 36 คน

        

คำถาม - คำตอบ

Download

  1. คู่มือการใช้โปรแกรมฉบับย่อ(ไฟล์บีบอัดขนาด15KB)

  2. คู่มือการใช้โปรแกรมฉบับเต็ม(ไฟล์บีบอัดขนาด2.3MB)

  3. โปรแกรมฯเวอร์ชั่น 24 พ.ค. 2547 ไฟล์จำนวน 7 ไฟล์ ขนาด 1.44 MB

( ควรDownloadให้ครบทั้ง 7 ไฟล์ ก่อนทำการติดตั้ง )

- โปรแกรมบริหารงานช่างฯ  แผ่นที่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

  4. โปรแกรมฯเวอร์ชั่นใหม่(13 เมย. 2549)เฉพาะส่วนที่แก้ไข

       (ไฟล์บีบอัดขนาด 773 KB)

 

 < กลับหน้าหลัก